Herbicid selektiv me veprim sistemik per luftimin e barerave te keqia gjethegjera ne kulturat graminore. Perdoret me sukses ne luftimin e barerave te keqia ne grurin pranveror dhe vjeshtor, ne graminoret e tjera te kultivuara, ne kullotat graminore e lendinat artificiale.

  • Permbajtja : 250 gr/kg Buprofezine
  • Formulimi : Pluhur i lageshem
  • Karenca : Domate ne sera 3 dite, ne fushe 7 dite; perime te tjera 3 dite; per frutat dhe agrumet 7 dite; per rushin 17 dite per ullirin 28 dite; per aktinidien 30 dite.

Përdorimi

Ne (Grure, Theker, Tershere, Tritikale, Elb) perdoret me doze 0.75-1.25 lit/ha. Eshte shume e rendesishme te aplikohen norma uji qe garantojne lagien e plote te barerave te keqia por pa renie te solicionit sperkates ne toke. Ne vartesi te mjeteve sperkatese dhe fazes vegjetative te kryerjes se trajtimit norma e ujit mund te jete 200-600 liter per hektar.

Perdoret me doze 1.2 lit/ha , kur graminoret jane stabilizuar mire ne toke.

Perdoret me doze 1 lit/ha pas vellazerimit.

Perdoret me doze 1.2 lit/ha, kur graminoret jane stabilizuar mire ne toke.

 

Vërejtje për përdorimin

Sperkatja rekomandohet te kryhet kur temperaturat e ajrit te  jene midis  80 dhe 250  C dhe kur kultura eshte ne fazen e ngritjes deri ne formim te kallirit . Eshte me pak i efekteshem ndaj  kamomilit, kamomilit te eger dhe galiumit. Mos  sperkatni ne dite me ere . Mos sperkatni kur kultura ka kaluar strese te shkaktuara nga ngricat,thatesirat,apo demtimet mekanike( p.sh. pas lesimit).

Ndikim në ekosistem

Eshte helmues per bletet,organizmat ujore dhe kafshet shtepiake e te egra. Mos ndotni basenet, pellgjet dhe ruget e ujit me produktin ose ambalazhin bosh.