Insekticid me perbreje fosforganike dhe piretroide me spekter te gjere. Karakterizohet nga veprimi i fuqishem kontakti dhe frymemarje. Si rezultat i permbajtjes se dy lendeve insecticide te mirenjohura (Chlorpyriphos- Methyl dhe Cypermethrin), cfaqet me nje spekter te gjere veprime duke luftuar me sukses insekte te grupeve te ndryshme sistematike e me menyra te ndryshme jetese.

  • Permbajtja : Chlorpyrifos methyl: 36,9 (= 400 g/l) IRAC 1B (Clorpirifos-metile)
    Cipermetrina : 3,69 (= 40 g/l) IRAC 3A (Cipermetrina)
  • Formulimi : Emulsion i koncentruar
  • Marke e rregjistruar : ARYSTA LIFESCIENCE
  • Karenca : ne ullinj, agrume, vreshta 21 dite, perime 5 dite, rush dhe peme frutore 30 diten ne foragjere, grure e miser 14 dite.

Përdorimi

per luftimin e breshkezave te ndryshme,mizes mesdhetare dhe diptereve te tjere, tripseve, morit te pergjakeshem , krimbit te molles, dardhes dhe kumbulles, grerezave, minueseve te gjetheve, krahebardhave duke perdorur 1 lit/ha ose 0.1%

1 litër / ha në 200-1000 litra ujë, kundër noktuideve (Heliothis armigera, Spodoptera littoralis), Afideve (Myzus persicae), Dorifores (Lepinotarsa),Tutes, Mizes se qepes dhe diptereve te tjere.

1 litër / ha në 200-1000 litra e ujit, kundër Cassides (Cassida spp.), Krimbit te lakres (Mamestra brassica).

1 litër / ha në 200-1000 litra ujë, kundër Afideve (Aphis narturtii, Macrosiphum euphorbiae) dhe Dorifores (Lepinotarsa decemlineata).

0.75 litra / ha në 200-1000 litra ujë, kundër tenjave (Eupoecillia ambiguella), (Lobesia botrana), Piralidevw (Sparganothis pilleriana) Cicalinave (Scaphoideus titanus, Empoasca vitis, Zygina rhamni).

1 litër / ha në 150-1000 litra ujë, kundër Piralideve (Ostrinia nubilalis), (Sesamia nonagrioides) , Diabrotica (Diabrotica virgifera). Perdoret para përfundimit të lulëzimit.

1 litër / ha në 500-1000 litra ujë, kundër Afideve, Saperda dhe Criptorrincus.

0.75 litra / ha në 200-1000 litra ujë, kundër Altiche (Psylliodes chrysocephala, Phyllotreta spp.), Hundegjatit (Ceuthorhynchus spp.) dhe Lulengrenesit (Meligethes aeneus). Trajtimet kryhen para lulëzimit.

Vërejtje për përdorimin

Trajtimet fillojne me cfaqien e infeksioneve te para.Perzihet me te gjitha fungicidet me perjashtim te atyre me reaksion alkalin..Mos kryeni me shume se dy trajtime per sezon.

 

Ndikim në ekosistem

Eshte helmues per bletet, prandaj evitoni trajtimet ne lulezim ne pemet frutore ose merrni masa qe ato te mos frekuentohen nga bletet gjate trajtimit. Eshte shume helmues per peshqit. Mos ndotni basenet, pellgjet dhe ruget e ujit me produktin ose ambalazhin bosh.