USHQYES BIMOR ME PERBERJE MINERALE

NUTRI LEAF ® eshte nje linje e ushqyesve gjethor me perqendrim te larte dhe te balancuar te makronutrientve NPK dhe si i tille perdoret ne programet e ushqimit ne te gjitha kulturat duke filluar nga faza e hereshme e rritjes vegjetative duke ndikuar dukeshem ne gjallerimin e bimes dhe nxitjen e prodhimit. NUTRILAF eshte formulim Unike dhe Globale e MILLER CHEMICAL & FERTILIZER e cila garanton nje depozitim te larte te ushqyesve ne kutikulen gjethore, clirim te ngadalte te nutrienteve ne gjethe (“slow release”) dhe depertim te shpejte ne sitemin qarkullues te lendeve ushqyese. DOZAT E PERGJITHESHME TE PËRDORIMIT: Ne ushqimin gjethor per te plotesuar programin normal te ushqimit rrenjor perdoret 200-400 gr/100 lit. uje. Ne rastet e trajtimeve zonale me pompe shpine përdoret 3 gr/lit.uje. Shtohet NU-FILM per te siguruar uniformitet dhe ngjiteshmeri te solucionit sperkates ne masen e gjelber. Ne ushqimin rrenjor me uitje me pika perdoret 2-4 kg / dynym. KOHA, NUMRI I TRAJTIMEVE DHE SHPESHTIA E TYRE : Koha e perdorimit eshte ne vartesi te formulave te cilat jane projektuar per fazat e ndryshme te bimesise. Ne pergjithesi rekomandohen 4-5 trajtime per sezon.

Dozat dhe Menyrat e Perdorimit