Fungicid ANTI PERONOSPORIK me veprim sistemi dhe kontakti, i cili duke shfrytezuar karakteristikat e Cimoksanilit si frenues i zhvillimi te miceli dhe Mankozebit si preventiv i fuqishem dhe frenues i mbirjes se sporeve, vepron ne menyre tepre efikase ne luftimin e vrugut dhe disa semundjeve te tjera. Ne saje te permbajtjes se Manganit dhe Zingut ne formulim ky produkt ka efekte te dukeshme ne gjallerimin e vegjetacionit.

  • Permbajtja680 gr/kg Mancozeb +50 gr/kg Cymoxanil, Magnez , Zink si bashkelemente
  • Formulimi : Granula te dispergueshme ne uje
  • Karenca : 28 ditë

Përdorimi

Trajtimet fillojne kur cfaqet reziku i infeksionit nga vrugu, pra kur lastarte kane aritur gjatesine 10 cm dhe kur kemi reshje dhe lageshit i te mjaftueshme ne gjethe. Trajtimet ne fazat e para jane gjithashtu te efekteshme edhe kunder Eskoriozes. Doza e perdorimit 200 gram per 100 liter uje.Ne kushte klimatike qe favorizojne semundjen doza e perdorimit mund te shkoje deri 250 gram per 100 liter uje. Perdoret gjate gjithe vegjetecionit dhe ne vartesi te infeksionit trajtimet mund te perseriten cdo 7-10 dite.

Per luftimin e vrugut me doze 200 gram per 100 liter uje. Ne infeksione te larta keshillohet te rritet doza deri ne 280 gram per 100 liter uje.

Per luftimin e vrugut me doze 250 gram per 100 liter uje. Ne infeksione te larta keshillohet te rritet doza deri ne 300 gram per 100 liter uje.

Per luftimin e vrugut me doze 200-250 gram per 100 liter uje.

Per luftimin e vrugjeve te ndryshme shkaktuar nga kepurdhat e gjinise peronosporales me doze 200-250 gram per 100 liter uje.

Vërejtje për përdorimin

Perzihet me produktet e tjera me perjashtim te atyre me reaksion alkalin. Nuk duhet te perdoret ne kultura qe kane kaluar strese nga temperaturat e uleta, uitja e tepert, thatesir e te tjera.

Ndikim në ekosistem

Nuk eshte helmues ndaj bleteve Eshte helmues ndaj peshqeve prandaj mos ndotni ujrat me kete produkt ose ambalazhet e tij.