PLEH I LËNGSHËM ME PËRMBAJTJE TË LARTË AZOTI

NUTRIFUS eshte pleh i lengeshem me baze AZOTI UREIK i realizuar posacerisht per nje ushqim te shpejte dhe konstant te bimeve me AZOT nepermjet gjetheve. Ne saje te formulimit specifik dhe pH te stabilizuar ne parametra optimal, ky produkt garanton bimesine nga fitotoksiciteti ne cdo faze te zhvillimit.Stimulon rritjen dhe zhvillimin e bimes duke furnizuar ate me azot ne ato faza kur bimet e kane te veshtire ta marin azotin prej tokes, si ne raste thatesire apo per shkak te mineralizimit te dobet te azotit ne toke.

  • Permbajtja : (Azot total : 20% ; Azot ureic: 20%)

Avantazhet

  • Garanton marrjen e shpejte te azotit nga gjethja kur bima ka nevoje per te.
  • Redukton perdorimin e azotit ne toke ne saje te koeficientit te larte te shfrytezimit i cili eshte 2-3 here me i larte se azoti i mare nga toka.
  • Stimulon marrjen nga rrenjet te disa mikroelementeve si Mg,Cu, Mn, Zn.
  • Permireson permbajtjen proteinike dhe cilesine e glutenit ne drithra.
  • Ndihmon dhe optimizon funksionet e bimeve gjate procesit te rritjes se frutave

Perdorimi

Perdoret me doze 4-5 lit /dy ne periudhat kur bimesia ka veshtiresi ne marrjen e azotit nga rrenjet, duke fillauar nga fillimi i pranveres dhe gjate gjithe vegjetacionit. Ne rastet kur bima nuk ka pasur veshtiresi ne marjen e azotit perdoret vetem nje trajtim ne fazen e formimit te kalliri me doze 2-2.5 lit/dy.

Ne fazen e rritjes se bujesheme kryejm 2 trajtime cdo dy jave me doze 2 lit/dy.

Trajtimet fillohen kur fruti eshte sa kokra e arres e deri dy jave para vjeljes me doze 1-1.5 lit/dy ( kryhen 6 trajtime). Pas vjeljes- para rezimit te gjetheve, per te krijuar nje rezerve azoti ne bime behet nje trajtim me doze 2-3 lit/dy.

Behen 2-3 trajtime duke filluar nga faza e rritjes se veshulit e deri ne ndryshimin e ngjyres me doze 2 lit/dy.

Behen 1-2 trajtime duke filluar nga faza e rritjes se kokres e deri ne ndryshimin e ngjyres me doze 2 lit/dy.

Behen 2-3 trajtime me doz 1-1.5 lit/dy gjate periudhes se rritjes masive te bimeve.

Verejtje per perdorimin

Tundeni shishen perpara perdorimit.Trajtoni mbasdite pas perendimit te diellit. Mos trajtoni kur temperatura eshte mbi 270 C.

Perzierja

Perzierja me plehrat e tjera dhe me pesticidet ne pergjithesi eshte e lejuar, por duhet te behen prova paraprake perpara se te kryejm trajtime ne siperfaqe te medha.