Fungicid kontakti me veprim parambrojtes ne luftimin e semundjeve te ndryshme kepurdhore si vrugjet, kromat, antraknozat, septoriozat, alternariozat, ndryshqet, fusariozat, pitiumet e te tjera. Ne saje te pembajtjes ne formule te joneve magnez dhe zink ka veprim te dukeshem stimulimin e mases vegjetative dhe proceseve te fotosintezes. PENCOZEB DG eshte formulim specific me nje qendrueshmeri te larte ndaj shplarjeve nga reshjet.

  • Permbajtja : Etilenbisditiocarbamat i Zinkut dhe Magnezit 75% ;
    Etilen bisditiokarbamat…58.13% ; Magnez++ 15.00% ; Zink++ 1.87%
  • Formulimi : Granula te dispergueshme ne uje
  • Karenca : Rrush 28 dite, Domate, Speca, Patlixhan, Trangull, Pjeper 14 dite ne fushe dhe 7 dite ne sera, Laker 21 dite, Sallate 14 dite, Patate 7 dite, Qepe 28 dite , Agrume 14 dite, Fruta farore e berthamore 28 dite.

Përdorimi

Per luftimin e vrugut dhe eskoriozes me doze 0.15% – 0.2%.

Per luftimin e kromes me doze 0.2-0.25%. Ne infeksione te renda eshte nje alternative efikase ne perzierjet me fungicidet triazolike dhe strobilurinat.

Per luftimin e vrugjeve, septoriozes, antraknozave, kladosporiozes, si dhe bakteriozave me doze 0.2%.

Per luftimin e vrugut, antraknozes, dhe kladosporiozes me doze 0.2%.

Per luftimin e vrugut dhe alternaries me doze 0.2%.

Në sallate, bishtajore, laker, qepe, hudhra, presh per luftimin e bremies, ndryshqeve, alternaries, vrugut me doze 0.2%.

Per luftimin e fitoftores, koletotricumit, kapnodisit, me doze 0.2%.

Per luftimin e gjethebirueses me doze 0.25%.

Vërejtje për përdorimin

Ne fillim perzihet preparati me pak uje dhe kur te jete homogjenizuar mire shtohet sasia tjeter e ujit. Normat e perdorimit te ujit levizin 200-2000 liter sipas kulturave dhe stadeve vegjetative. PENCOZEB 75 DG nuk perzihet me vajra minerale dhe produkte alkaline.

Ndikim në ekosistem

Eshte toksik per organizmat ujore.Mos ndotni burimet e ujit.