TOPSINE 70 WG eshte fungicid organik me veprim kontakti dhe sistemi. Perdoret per kontrollin e semundjeve te ndryshme si ne programet preventive ashtu edhe ato kuartive ne peme frutore perime dhe bime ornamentale.

  • Permbajtja : Thiophanate-méthyl 700g/kg
  • Formulimi : Granula te dispergueshme ne uje
  • Numri i regjistrimit : në proces
  • Marke e Regjistruar e NUFARM France
  • Karenca : 3 ditë

Përdorimi

Kunder Kladosporiozes Botritisit dhe Hirit me doze 0.035-0.07% duke konsumuar jo me pake se 1kg produkt per ha. Kunder Botritisit ne raste infeksionesh te renda rekomandohet perzierja me FRUGICO. Kunder semundjeve te sistemit vaskular si Verticiliozat e Fusariozat rekomandohet te perdoret me doze 1.2 kg/ha duke u shperndar me sistemet e utjesme pika.

Kunder Moniliozes, Hirit, Kromave me 0.05-0.07%.Trajtimet kryhen nga butonizimi i kuq deri para lulezimit dhe duke e alternuar pas lulzimit me MYSTIC WG. Kunder fusikokum-it (kanceri i degeve) me 0.17%.

Kunder Botritisit dhe Hirit duke perdorur jo me pake se 1.6 kg/ha. Trajtimet alternohen me fungicide te grupeve te tjera kimike si MICROTHIOL, MYSTIC WG, DIFCOR 250 EC.

Kunder Kromes, Hirit, dhe Monilies trajtimet kryhen para dhe pas lulezimit me 0.07-0.1% duke alternuar me fungicide te tjera si SYLLIT, MYSTIC WG. Ne trajtimet e pasvjeljes ne molle : Frutat zhyten per 20-23 sekonda ne nje solucion 100 gr/100lit uje.

Kunder Alternariozave, Antraknozave, Septoriozave dhe Hirit, me 0.07%.

Ne qepe, hudher dhe ornamentale , zhyten bulbat ne nje solucion 0.9% per 20-30 sekonda.

Vërejtje për përdorimin

Nuk perzihet me fungicidet me reaksion alkalin. Nuk kryhen me shume se dy trajtime per sezon. Per te rritur kohezgjatjen e efektit, per te shmangur lindjen e shtameve rezistente dhe ne kushtet e infeksioneve te renda rekomandohet alternimi me fungicide te grupeve te tjera kimike.

Magazinimi →Ruhet ne vende te thata dhe ne temperature 5 -350 C.

Ndikim në ekosistem

Nuk eshte demtues ndaj bleteve, Eshte demtues ndaj peshqeve dhe organizmave te tjera ujore.