Produkte të sigurta për rritjen e shëndetshme të bimëve

Sepse ne duam më të mirën për ju

AGROHELP Shpk është kompani private shqiptare e dedikuar në fushën e agrokimikateve. Pesëmbëdhjet vjet pas krijimit, jemi sot një ndër kompanitë më të sukseseshme në segmentin e mbrojtjes së bimëve me një portofol produktesh polivalent, i përshtatur me nevojat e bujqësisë Shqiptare dhe nivelin ekonomik të fermerëve tanë.

Fungicide

Insekticide

Herbicide

Të ushqyerit

Të testuara

Produkte të Mbrojtjes së Bimëve të testuar dhe aprovuar në Komunitetin Europian sipas Rregullores (EC) Nr. 1107/2009 të Parlamentit Europian.

Portofol

Një portofol formulash prestigjoze në përshtatje me kulturat tona bujqësore dhe paqësor me mjedisin.

Në çdo kohë

Pranë klientëve tanë, me të cilët ndajmë suksesin profesional në rrugën e gjatë që kemi ndërmarrë së bashku.

Profesionalizëm

Një bërthamë e konsoliduar tekniko-shkencore në përzgjedhjen e produkteve, promocionin dinjitoz dhe distribucionin profesional.