Feromon per monitorimin e minatrices se gjethes se domates tuta absoluta. NOVATUTA perbehet nga nje kapsule gome natyrale (dispenser) ne te cilin eshte imprenjuar feromoni specifik per terheqien e meshkujve te Tuta Absoluta ne parcelat e kultivuara me domate si ne fushe dhe ne sere.

  • Peberes aktiv : (E,Z,Z) 3,8,11-tetradecatrien-1-yl acetate 0.5 mg per unit
  • Karenca : Nuk aplikohet
  • Prodhuesi : NOVAGRICA Hellas
  • Perzierja me produkte te tjera : Nuk aplikohet
  • Fitotoksiciteti : Nuk aplikohet

Përdorimi

Perdoren 2-5 kapsula feromonesh per dynym. Vendosen ne nje lartesi 60-100 cm nga toka(duke ndjekur ecurine e zhvillimit te bimeve). Feromonet vendosen mbi nje platforme specifike e cila garanton funksionin optimal te tye. Per kete duhet te konsultoheni me distributorin lokal. Vendosni feromonet ne parcele menjehere pas mbjelljes se domates ne vendin e perhereshem. Ne kete menyre kemi siguruan terheqien e meshkujve qe ne fazat e para dhe femrat do te pjellin veze sterile. NOVATUTA e ruan aktvitetin e saje 6-8 jave

Kudesi gjate perdorimit :

Gjate shperndarjes se kapsulave duhet te behet kujdes qe ato te mos ndoten me aroma te ndryshme ose papasterti. Per kete duhet te kemi lare duart me kujdes dhe pa aromatizues te ndryshem. Pas shperndarjes duhet te bejme kujdes per te lare perseri duar dhe pjeset e tjera te trupit qe mund te jene ndotur gjate punes. Ambalazhet duhet te mblidhen me kujdes dhe te digjen ne nje vend te vecant. Ne rastet ekstreme te gelltitjes se kapsules drejtohuni menjeher tek mjeku per trajtim simptomatik pasi ky produkt nuk ka antidot specifik.

Ruajtja dhe magazinimi

Mos hani, pini ose tymosni duhan gjate punes me kete produkt (S/20/21 Feromonet gjate ruajtjes mbahen ne frigorifer ne temperature nene 9 o C dhe te vetiluar mire (S/3/9/49) . Mbahen larg ushqimeve te ndryshme dhe larg arritjes prej femijeve.

Ndikim në ekosistem

Nuk ka ndikim ne ekosistem