Insekticid me veprim sistemik dhe translaminar me mekanizem specifik veprimi, efektiv ne luftimin e disa insekteve te rendesishme me aparat gojor cpues thithes (afide,krahebardha,cikada, tripse) dhe aparat gojor breres(Lepidopter dhe Koleoptere)

  • Permbajtja : 20 gr/kg acetamiprid
  • Formulimi : Granula te dispergueshme ne uje
  • Karenca : 14 dite

Përdorimi

Kunder afideve me doze 0.02-0.03%, krahebardhave me doze 0.04% duke u shoqeruar me APPLAUD per luftimin e vezeve , kunder tripsev dhe liromizes me doze 0.05 %,

Kunder buburecit te patates dhe afideve me doze 0.02-0.025%.

Kunder afideve me doze 0.025%, psillave ne dardhe , krimbit te molles, minueseve, morit te pergjakeshem, lepidoptereve dhe mikrolepidoptereve te tjere 0.05%.

Kunder breshkezave pambukore (Planococcus citri dhe Icerya Purchasi) dhe breshkezes se kuqe (Aonidiella aurantii) me doze 0.05% i shoqeruar me APPLAUD per luftimin e vezeve, kunder tripsit (Scirtothrips aurantii), afideve (Aphis gossypii, Toxoptera citricida), minueses (Phyllocnistis citrella) me doze 0.04%.

Per luftimin e tenjes se rushit me doze 0.25 kg/ha.

Kunder breshkez se zeze (Saisetia olea) dhe breshkezes se frutit ( Parlatoria olea) me doze 0.05% i shoqeruar me APPLAUD per luftimin e vezeve.

Vërejtje për përdorimin

Keshillohet te mos kryhen me shume se dy trajtime gjate nje sezoni mbjellje per cdo kulture.Perzihet me te gjithe insekticidet me perjashtim te atyre me reaksion alkalin.

Ndikim në ekosistem

Nuk eshte helmues ndaj bleteve dhe insekteve te tjera te dobishme dhe rekomandohet te perdoret ne programet e luftes se inegruar.