OVIPRON TOP eshte insekticid-akaricid kontakti me baze vaji mineral parafinik me rafinim te larte i cili perdoret ne trajtimet pranvero-verore dhe dimerore. OVIPRON TOP eshte efektiv ndaj breshkezave dhe vezeve te kepushave si dhe ka veprim ovicid dhe repelent ndaj larvave te lepidoptereve. Vepron duke mbuluar trupin e insektit me nje shtrese vajore e cila bllokon sistemin trakeal te frymemarjes.

  • Permbajtja : 96.5% Vaj mineral parafinik
  • Formulimi : Koncentrat i emulsionueshem
  • Karenca : 20 dite

Përdorimi

Vërejtje për përdorimin

Nuk perzihet me dimetoatin, ,anilazinen, kaptanin, folpetin, dinokapin si dhe produktet me baze squfuri. Nese jane kryer trajtime me keto preparate , OVIPRON TOP perdoret pas 2 ditesh. Ruhet ne vende te mbrojtura nga dielli e lageshtia dhe ne ambalazhin origjinal. Evitoni magazinimin ne ambjentet me temperaturen nen 80 C dhe mbi 350 C.

Ndikim në ekosistem

Nuk eshte helmues per bletet dhe zogjte.
Fitotoksiciteti : Nuk perdoret gjate lulezimit, ne temperatura te larta mbi 350 C dhe ne bime qe kane kaluar strese hidrike.