Fungicid me veprim sistemik per mbrojtjen e kulturave perimore dhe drunore ne fidanishte dhe ne fushe te hapur nga semundjet e rrenjeve e qafes te shkaktuara nga kepurdhat e gjinive Pythium, Phythophthora, Peronospora, Pseudoperonospora e Bremia. Thithet nga rrenjet dhe qarkullon me pas ne te gjithe sistemin mbitokesor te bimes. PROPLANT ka gjithashtu veprim dytesor si stimulant i sistemit rrenjor dhe vegjetativ te bimeve ne fidanishte.

  • Permbajtja : Propamocarb HCl 722 gr/liter
  • Formulimi : Solucion ujor
  • Karenca : 14 ditë

Përdorimi

Per nje m3 dherishte perdoret 300 ml preparat i tretur me 20 liter uje.

Perdorim 8-12 ml preparat per m2 i cili shperndahet me 4-5 liter uje.

5 dite para nxjerjes se fidanit nga farishtja trajtojme me 8-12 ml preparat per m2 shtrat duke e shperndare me 4-5 liter uje.

Kryhen trajtime me solucion 0.2% duke perdorur 100-200 ml solucion per bime e duke kryer 3-4 trajtime te preseriture cdo 10-15 dite.

Zhyten bullbat per 20-30 minuta ne nje solucion 0,3 % PROPLANT.

Trajtohet qafa e rrenjeve si dhe masa gjethore me solucion 0.15-0.2%

Perdoret ne sperkatje gjethore per luftimin e vrugut me 0.25 % duke u laternuar çdo 10-14 dite me PROXANIL e OPTIX R DISPERSS.

Vërejtje për përdorimin

Trajtohet gjithmone ne toke te lagur.Trajtimet me plehra ose rregullatore te rritjes behen vetem ne kohen ndermjet dy trajtimeve me kete preparat.Nuk duhet trajtuar kur eshte shume nxehte ne ndriçim te forte diellor, kur kemi ngrica ose kur bimet jane ne stres.

Ndikim në ekosistem

Nuk eshte helmues per peshqit dhe organizmat e tjera ujore.