Fungicid sistemik. Absorbohet me shpejtesi (per 2-6 ore ne temperaturat 100-250 C) nga pjeset vegjetative, qarkullon ne bime si ne rruge translaminare ashtu edhe akropetale duke u garantuar prej shplarjeve nga reshjet. Karakterizohet nga veprim parambrojtes, kurrues dhe crenjoses ne luftimin e hirit , kromave, kalbezimeve dhe semundjeve te tjera kepurdhore ne peme frutore, vreshtari e perime

  • Permbajtja : 250 gr/lit Difenoconazole
  • Formulimi : Koncentrat i emulsionueshem
  • Karenca : 7 dite ne domate , kungullore, karrota, pjeshke, nektarina, qershi, kajsi, kumbulla ; 14 dite ne rrush , molle, dardhe dhe laker ; 21 dite ne panxhar sheqeri.

Përdorimi

Kunder kromes (Venturia inaequalis,V.pirina) dhe hirit (Podosphaera leucotricha) : Ne trajtimet preventive : Nga faza e butonave roze e deri sa fruti arin madhesine e kokres se ares trajtimet kryen ne intervale 6-8 ditore, me pas trajtimet kryhen ne intervale 10-14 ditore.
Ne trajtimet kurative : Trajtimet kryhen jo me vone se 100 ore pas shirave infektuese (veprimi retroaktiv ). Doza e perdorimit eshte 15 ml/100 lit uje ose 150-250 ml/ha preparat ne vartesi te mases vegjetative.
Ne mot me reshje rekomandohet perzierja me Kaptan 80 WG, ose Penncozeb 75 DG per te kombinuar veprimin sistemik me ate te kontaktit.

Kunder monilies (Monilia sp.) dhe perdredheses se gjetheve dhe frutave ( Tafrinia deformans,T.prunii) kryhen 1-2 trajtimet gjate lulezimit dhe rezimit te petaleve dhe 1-2 trajtime te tjera para vjeljes ne intervale 7 ditore me doze 20-30 ml./100 lit.uje.

Kunder hirit (Uncinula necator) duke shfaqur gjithashtu edhe nje efekt dytesor ndaj kalbezimit gri (Botrytis cinerea) me doze 15ml/100lit.uje, por jo me pak se 120ml/ha preparat, duke perseritur trajtimet cdo 10 dite. Ne kushtet kur favoriziohen infeksione te renda perzihet me Mikrothiol Disperss ose Karathane per te kombinuar veprimin sistemik me ate te kontaktit.

Kunder kladosporiozes, (Cladiosporium fulvum) , alternaries (Alternaria solani), hirit (Leveillula taurica), mykosfereles (Mycosphaerella citrullina) me doze 0.5 lit/ha.

Kunder hirit (Erysiphe cichoracearum, Sphaeroteca fuliginea,) dhe alternaries (Alternaria spp.), trajtohet cdo 7-10 dite me doze 0.5 lit/ha.

Kunder cerkospores (Cercospora beticola),trajtimi i pare kryhet me cfaqien e pustulave te para me doze 0.2-0.3 lit/ha i kombinuar me Pencozeb 75 DG, ndersa trajtimet e tjera vetem me DIFCOR 250 EC.

Kunder ndryshkut (Puccinia asparagi) dhe stemfiliumit (Stemphylium versicanum) me doze 0.5 lit/ha.

Kunder hirit (Leveillula taurica) me doze 0.5 lit/ha, trajtimet fillojne me cfaqien e njollave te para dhe perseriten cdo 7-10 dite.

Vërejtje për përdorimin

DIFCOR 250 perzihet me te gjitha fungicidet the insekticidet qe kane reaksion neutral.

Ndikim në ekosistem

Nuk eshte helmues per insektet e dobishme, kafshet shtepiake dhe te egra. Eshte helmues per peshqit dhe kafshet e egra. Mos ndotni basenet, pellgjet dhe rruget e ujit me produktin ose ambalazhin bosh.