TOPENCO 100 EC eshte fungicid sistemik me veprim parambrojtes, kurues dhecrenjoses per luftimin e hirit, kromave, monilies ne peme frutore, vreshtari e perime.

  • Permbajtja : 10% Penconazole
  • Formulimi : Koncentrat i emulsionueshem
  • Numri i regjistrimit : (ne proces)
  • Marke e Rregjistruar e GLOBACHEM nv, Belgjike.
  • Karenca : Për kulturat e rekomanduara, 14 ditë.

Përdorimi

Per luftimin e hirit, trajtimet fillohen herët në fazën e 2-3 gjetheve dhe përsëriten sipas infeksionit duke përdorur 30ml/100 lit. ujë. Në infeksione të rënda kur kërkohen të kryhen trajtime eradikative doza mund të rritet në 60ml/100 lit ujë.

Per luftimin e hirit, trajtimet kryhen në vartësi të kushteve atmosferike të cilat favorizojnë zhvillimin e sëmundjes. Në mot me lagështi trajtimet mund të fillojnë herët me shfaqjen e veshëve të miut, ndërpriten në lulëzim dhe rifillohen pas rënies së petaleve.Trajtimet kryhen jo më vonë se 72 orë pas rënies së reshjeve. Doza e përdorimit 40ml/100 lit ujë. Në mot me lagështi dhe intensitet të lartë të sëmundjes rekomandohet përzierja me një produkt kontakti specifik për luftimin e kromes si Kaptan, Dodene, Mancozeb.

Per luftimin e hirit dhe monilies,rekomandohet të kryhet trajtimi i parë në momentin e rënies së petaleve dhe trajtimi i dytë kur fruti arrin madhësinë e kokrrës së arrës. doza e përdorimit është 50ml/100 it. ujë.

Per luftimin e hirit (Erysiphe dhe Spaerotecha,Leveilulla,etj) trajtimet fillohen me konstatimin e shenjave të para dhe përsëriten çdo 7-10 ditë. Doza e përdorimit është 40-50 ml/100 lit. ujë.

Per luftimin e hireve dhe kromave me doze 40-50ml/100 lit. uje.

Vërejtje për përdorimin

Përzihet me të gjitha fungicidet me përjashtim të atyre me reaksion alkalin si polisulfuri dhe preparatet me bazë bakri si oksikloruri i bakrit dhe hidroksidi i bakrit.

Ndikim në ekosistem

Nuk është helmues për insektet e dobishëm, kafshët shtëpiake e të egra. Është helmues për peshqit dhe invertebrorët ujorë. Mos ndotni basenet, pellgjet dhe rrugët e ujit me produktin ose ambalazhin bosh.