Eshte fungicid-akaricid me baze squfuri ne formen e granulave disperse per luftimin e hirit ne kultura te ndryshme bujqesore. Ne saje te teknologjise se formulimit “dispers” dallohet per veprimin e fuqishem me kontakt dhe nepermjet avujve.

  • Permbajtja : Squfur 80%
  • Formulimi : Granula te dispergueshme ne uje
  • Karenca : Drithëra 35 dite, Vershta 28 dite, Peme frutore 14 dite, Perime 14 dite.

Përdorimi

Per luftimin e Hirit dhe Eskoriozes me doze 200-400gr per 100 liter uje. Ne rastet e infeksioneve te renda 500-800 gr per 100 liter uje.

Per luftimin e hirit para lulezimit me doze 200-400 gr per 100 liter uje ndersa pas lulezimit 200-300 gram per 100 liter uje.

Per luftimin e hirit me doze 200-500 gram per 100 liter uje . Dozat me te larta perdoren kur intensiteti i semundjes eshte me i larte.

Per luftimin e infeksioneve nga kepurdhat Erysifaceae, shkaktare te semundjes se hireve te ndryshme me doze 300-500 gram per 100 liter uje.

Vërejtje për përdorimin

Perzihet me pesticidet qe perdoren zakonisht ne bujqesi duke perjashtuar ato me reaksion alkalin dhe vajrat minerale.

Ndikim në ekosistem

Nuk eshte helmues per organizmat e gjalla qe jetojne ne uje.Nuk eshte helmues per bletet. Mos ndotni ujrat dhe rruget e ujit me preparatin, tretesiren sperkatese ose ambalazhin bosh.