FUMATHANE 510 është një produkt fumigant me veprim specifik ndaj gjallesave qe jetojne ne toke (këpurdha, insekte dhe te porsambirat e barerave) nepermjet clirimit te gazit (MITC – Metilisotiocianato) Perdoret ne trajtime preventive te toka për të luftuar insektet, nematodat (format e lira) dhe e agjentët kepurdhore si Fusarium, Verticillium, Phialophora, Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia si dhe cfaq veprim herbicid ne farerat e porsambira.

  • Permbajtja : Metami sodium i paster 510 g / lit
  • Formulimi : Leng i treteshem ne uje
  • Karenca : Nuk aplikohet
  • Marke e regjistruar : EASTMAN USA

Metoda & Doza e Perdorimit

Përgatitja e tokës: për të patur rezultate të mira nevoitet nje punim dhe shkrifetim i mire paraprak i tokes Plehrat organike duhet te jene hedhur dhe permbysur ne toke nje muaj para perdorimit te FUMATAHNE 510 Temperatura: Në kohën e aplikimit temperatura e tokës nuk duhet të jetë më poshte se 14 ° C dhe me lart 32 ° C.

FUMATHANE 510 perdoret duke e injektuar në terren me makineri të veçanta fumigatrici;

FUMATHANE 510 shperndahet me ane te sistemit te uitjes me pika duke e mbuluar paraprakisht seren me plastmas. Dozae përdorimit 300 l / ha FUMATHANE 510 për trajtime të hapura në terren dhe 700-1200 l / ha për trajtimet në serrë; doza për trajtimin në serrë mund të rritet deri në 1500 l / ha, kur kemi toka te renda ose të infektuar kryesisht nga kepurdhat e sistemit vaskular si Verticillium, Fusarium apo Fialoforoza

Ne te njejte parcele nuk duhet te kryejm me shum se nje trajtim cdo tre vjet.

Nuk duhet te afrohemi ne zonen e trajtuar pa kaluar 15 dite. Pas trajtimit tereni laget ne menyre qe produkti të arrije ne thellësinë e dëshiruar. Pas heqies se plastmasit tokes i behet nje frezim i i ceket me qellim qe te largojme gazrat dhe per te shmangur cdo efekt fitotoksik ne mbjelljet e reja. Par mbjelljes duhet te presim edhe 8-14 ditë te tjera . Nëse është e nevojshme, mund te behet edhe nje test i tokes duke mbjelle fillimisht disa bime. Produkti cliron gaz toksik. Rekomandojme qe punetoret qe do te operojne ne sere te jene paisur me maska dhe hundeza deri ne largimin e plote te gazrave e cila mund te zgjas 30-35 dite pas aplikimt ne toke.

Perzierje : Nuk perdoret i perzier me produkte te tjera

Kujdes

Perdoreni produktin ekskluzivisht ne perputhje me rekomandimet e kesaj etikete. Ne raste specifike kontaktoni me distributorin lokal (tel : 0692055309). Prodhuesi dhe distributori nuk mbajne pergjejesi per demet ose reziqet qe mund te vijne nga perdorimi ndryshe nga cfar rekomandohet ne kete etikete. produkti nuk perdoret me mjete ajrore. Nuk perdoret ne dite me ere. Gjate perdorimit duhet te behet kujdes te mos ndoten kulturat e tjera qe jane afer. Perdoret ekskluzivisht me mjete qe sigurojne inkorporimin ne toke dhe jo me sperkatje.

Ruajtaj dhe magazinimi

Ruhet ne temp. 5-35 o C. Mbahet larg ushqimeve dhe aritjes prej femijeve. Magazinohet ne ene origjinale, ne vende te that dhe te fresketa i shmangur nga rezet direkte te diellit.

Ndikimi ne ekosistem

Inkorporimi i produktit ne toke sipas udhezimeve te kesaj etikete nuk krijon kushte per demtimin e entomofaunes se dobishme.