ORTUS eshte akaricid i ri i cili dallohet per spektirin e gjere ne luftimit fazat e levizeshme te kepushave fitofage tetranikide, tarsonemide dhe eriofide. Karakterizohet nga veprimi i shpejte (knockdown effect) dhe i zgjatur nepermjet kntaktit dhe ngrenies,duke shkaktuar ngordhjen ne mase brenda nje dite. Ne doza me te larat cfaq veprim te moderuar ovicid.

  • Permbajtja : 50 gr/lit Fenpyroximate
  • Formulimi : Koncentrat i suspendueshem
  • Karenca : Molle dhe rrush 28 dite, agrume 30 dite, kulturat e tjera 14 dite.

Përdorimi

Per lufimin e kepushes se kuqe (Panonychus ulmi),kepushes se zakoneshme (Tetranychus ulticae,Eotetranychus carpini ) dhe kepushave eriofide (Eriophyes spp., Aculops spp., Aculus spp.) Doza e perdorimit eshte . Doza e perdorimit 100-150 ml/100 lit uje.

Per luftimin e kepushes se kuqe (Panonychus citri) dhe kepushave eriofide (Eriophyes spp., Aculops spp., Aculus spp.). Doza e perdorimit 100-150 ml/100 lit uje.

Per lufimin kepushes se zakoneshme (Tetranychus ulticae, Eotetranychus carpini), dhe Tarsonemideve (Polyphagotarsonemus latus, Seneotarsonemus pallidus). Doza e perdorimit 100-150 ml/100 lit uje.

Vërejtje për përdorimin

Rekomandohet te mos perdoret me shume se dy trajtime per sezon dhe te alternohet me akaricide me mekanizem te ndryshem veprimi. ORTUS eshte akaricid kontakt prandaj duhet te bejme kujdes te lagim mire dhe ne menyre uniforme te gjithe masen vegjetative .

Ndikim në ekosistem

Eshte helmues per insektet e dobishme, kafshet shtepiake, peshqit dhe kafshet e egra. Mos ndotni basenet, pellgjet dhe ruget e ujit me produktin ose ambalazhin bosh.