PYRUS 400 SC eshte fungicid sistemik dhe kontakti me veprim preventiv dhe kurativ., efektiv ne luftimin e Kromave (Venturia ineaqualis, V.pirina) ne molle e dardhe vecanerisht ne lulezim, periudhe ne te cilen preparatet e zakoneshme per luftimin e kesaj semundje nuk rekomandohen. PYRUS 400 SC perdoret me sukse ne luftimin e kalbezimit gri ne (Botrytis cinerea) ne vreshta dhe perime.

  • Permbajtja400 gr/lit Pyrimethanil
  • Formulimi :  Suspension i koncentruar
  • Karenca : Ne rrush 21 dite, ne domate 4 dite, ne perimete tjera 14 dite, ne molle the fruta te tjera 21 dite, ne luleshtrydhe 3 dite.

Përdorimi

Per luftimin e kromes gjate fazave te para. Rezultatet me te mira arrihen kur perdoret nga periudha e vesheve te miut e deri ne fund te lulezimit. Megjithate PYRUS 400SC konsiderohet nje alternative efikase vecanerisht ne periudhen e lulezimit kur preparatet e tjera mund te shkaktojne demtime te lulerise. Perdorimi i PYRUS 400 SC ne kete faze eshte me efekt te dyfishte pasi lufton edhe kalbezimet e lastareve nga Monilia (Monilinia spp.). Doza e perdorimit 50-75 ml per 100 litra uje ose 750-1500 gram per Ha.

Per luftimin e kalbezimit gri (Botrytis cinera) vecanerisht ndaj shtameve rezistente ndaj botricideve klasike. Perdoret ne te gjitha fazat delikate te kalbezimit gri ne vresht si para lulezimit, renie e petaleve, para mbylljes se veshuleve dhe ne fillim te ngjyrosjes se kokres. Kryhen dy trajtime per sezon duke u alternuar me IPPON 500 SC. Doza e perdorimit 200 ml per 100 liter uje, duke perdorur 2-2.5 liter produkt per hektar.

Per luftimin e kalbezimit gri (Botrytis cinerea) ne fushe te hapur dhe ne sera. Ne domate, trangull, e perime te tjera te kultivuara ne sera trajtimet duhet te fillohen menjehere pas konstatimit te shenjave te para te semundjes e cila ne kushte te favoreshme lageshtie ajrore the temperature cfaqet ne luleri menjehere pas lidhjes se frutave e me pas duke u perhapur ne gjithe lulerine. Doza e perdorimit 200 ml per 100 lit uje duke perdorur 2-2.5 liter produkt per hektar.

Per luftimin e kalbezimit gri (Botrytis cinerea) me doze 200 ml per 100 lit. uje duke shpezuar 2 lit produkt per hektar.

Per luftimin e kalbezimit gri (Botrytis cinerea) me doze 200 ml per 100 lit. uje duke shpezuar 2 lit produkt per hektar.

Vërejtje për përdorimin

Per luftimin e kromes ne molle e dardhe kryhe jo me shume se dy trajtime per sezon.Per luftimin e kalbezimit gri ne vreshte nuk duhet te kryejme me shume se nje trajtim per sezon Nuk perzihet me produkte me reaksion alkaline si: polisulfur, lengu bordolez.

Ndikim në ekosistem

Eshte toksik per organizmat ujore. Mos ndotni burimet e ujit.