QUICKPHOS eshte insekticid fumigant me spekter te gjere.Vepron nepermjet avujve helmues qe cliron ne kontakt me lageshtin ajrore. Shume helmues me frymemarje. Shume helmues me gelltitje. Ruhet ne ambalazhe origjinale ne vende te sigurta te mbyllura me celes dhe te pa arritshme nga femijet. Rruajeni produktin ne vende te ajrosura mire, larg prej ushqimeve, pijeve dhe ushqimeve per kafsh. Ne rast ndezje perdorni shkumat dhe pudrat speciale ose CO2. Evitoni kontaktet me syte dhe lekuren. Gjate perdorimit te tij mos ha e mos pi uje dhe duhan.Gjate punes perdor paisje mbrojtese : kominoshe, doreza, maska, syze. Pas perfundimit te punes lani duart dhe pjeset e ekspozuara te trupit.Lani paisjet mbrojtese ne perfundim te punes.

Nuk ka antidot specifik dhe i helmuari trajtohet sipas simptomave

  • Permbajtja : 56% ALUMINIUM PHOSPHIDE
  • Formulimi : Tableta

Përdorimi

Per luftimin e demtuesve te depove kur drithrat jane rifuxho: 2-6 tableta per ton.
Per luftimin e demtuesve te depove kur drithrat jane ne thase: 1-3 tableta per m3. Per luftimin e demtuesve te duhanit ne depo: 0.5- 1tablete per m3.   Per luftimin e demtuesve ne ushqimet e paketuara: 1- 3 tableta per m3 . Per dizinfektimin e depove apo mjediseve te tjera te mbyllura: 1-3 tableta per m3. Kohe zgjatja e trajtimit varet nga temperatura e mjedisit si me poshte:

Per te realizuar nje dizinfektim efektiv prodhimet duhet te mbulohen me plasmas ose mjete te tjera te pa pershkueshme nga gazi.

Vërejtje për përdorimin

Perdorimi i QUICKPHOS eshte i lejuar vetem per persona te cilet jane te paisur me Deshmi Kualifikimi te vecant. Dhomat ose mjediset e tjera te cilat kufizohen me ambjentin qe dizinfektohet duhet te ajrosen gjithmone dhe duhet te kufizohet qendrimi ne to. Perdoruesit e ketyre mjediseve duhet te jene te informuar per rrezikun qe vjen nga dizinfektimi me QUICKPHOS.