TAKUMI eshte fungicid antioidik me baze CYFLUFENAMIDI i cili karakterizohet nga veprimi preventiv dhe kurativ me efekt te zgjatur. Mekanizmi specifik i veprimit te CIFLUFENAMIDIT si dhe veprimi i zgjatur kunder patogjeneve, jane tiparet te cilat e bejne kete produkt nje alternative te re ne kontrollin e hireve. Ka gjetur perdorim te gjere per mbrojtjen nga hiri ne Kungullore, Domate, Patllixhan dhe Speca, kulura ne te cilat luftimi i ketij patogjeni po gjen veshtiresi per tu kontrolluar me produktet aktuale ne treg.

  • Permbajtja : Cyflufenamid 10%
  • Formulimi : Koncentrat i Suspendueshem (SC)
  • Karenca : 1 ditë

Përdorimi

Ne fushe te hapur: perdoret me doze 150ml/ha (10-30ml/100 lit.uje),duke perdorur nje volum uji 500-1500 lit./ha ne vartesi te mase vegjetative.
Ne sera dhe ambjente te tjera te mbrojtura: perdoret me doze 150ml/ha (10-30ml/100 lit.uje),duke perdorur nje volum uji 500-1500 lit./ha ne vartesi te mase vegjetative.
Tajtimet fillohen si mase preventive ose sapo te dallojme shenjat e para te cfaqies se semundjes. Trajtimi mund te perseritet pas 7ditesh nese do te jete e nevojeshme.

Ne fushe te hapur: perdoret me doze 150ml/ha (10-30ml/100 lit.uje),duke perdorur nje volum uji 500-1500 lit./ha ne vartesi te mase vegjetative
Ne sera dhe ambjente te tjera te mbrojtura: perdoret me doze 150ml/ha (10-30ml/100 lit.uje),duke perdorur nje volum uji 500-1500 lit./ha ne vartesi te mase vegjetative.
Tajtimet fillohen si mase preventive ose sapo te dallojme shenjat e para te cfaqies se semundjes. Trajtimi mund te perseritet pas 7ditesh nese do te jete e nevojeshme.

Ne fushe te hapur : perdoret me doze 150ml/ha (10-30ml/100 lit.uje),duke perdorur nje volum uji 500-1500 lit./ha ne vartesi te mase vegjetative.
Ne sera dhe ambjente te tjera te mbrojtura: perdoret me doze 150ml/ha (10-30ml/100 lit.uje),duke perdorur nje volum uji 500-1500 lit./ha ne vartesi te mase vegjetative.
Tajtimet fillohen si mase preventive ose sapo te dallojme shenjat e para te cfaqies se semundjes. Trajtimi mund te perseritet pas 7ditesh nese do te jete e nevojeshme.

Kunder hirit me doze 0.15-0.25 lit/ha duke perdorur 1000 liter uje/ha

Kunder hirit me doze 0.3 lit/ha duke perdorur 1500 liter uje/ha.

Vërejtje për përdorimin

Mos trajtoni ne bimet qe akoma nuk kane kaluar krizen e trapjantimit dhe ne bime te dobeta per shkakte disekulibrit hidrik, termik ose ushqyes. Ne rastet kur duhet te perdorni doza apo volume te pa parashikuara ne etikete ,duhet te beni disa prova paraprake ne siperfaqe te vogla. Ne fushe te hapur nuk duhet te beni me shume se dy trajtime per sezon. Ne sera nuk duhet te beni me shume se dy trajtime per nje kulture.Pregatitje e tretesires sperkatese: Produkti hidhet ne nje sasi te vogel uji ku tretet me kujdes, pastaj hidhet ne sasine totale te ujit duke e perziere perseri me kujdes der ne homogjenizim te plot te tretsires sperkatese. Nuk perzihet me produkte e tejra qe shfaqin reaksion alkalin.

Ndikim në ekosistem

Nuk eshte demtues ndaj bleteve. Eshte demtues ndaj peshqeve dhe organizmave te tjera ujore.