Insekticid me spektër të gjërë me bazë piretroide. Karakterizohet nga veprimi i fuqishëm kontakti për kontrollin e insekteve të grupeve të ndryshme sistematike e me mënyra të ndryshme jetese.

  • Permbajtja : Deltametrine e pastër g. 2,8(=25g/l)
  • Formulimi : Koncentrat i emulsionueshëm
  • Mekanizmi veprimit : IRAC 3°
  • Karenca : Luledielli 60 ditë;Rrepa 45 ditë; Agrumev, Bajame, Misri 30 ditë; Jonxhë14 ditë ; Pemë frutore, Rrush, Patate, Lakër, Lulelakër, Fasule, Hudhra, Qepë, Pras 7 ditë; Domate, Speca, Patëllxhan, Kastravec, Kunguj, Shalqin, Pjepër, Permie gjethore 3 ditë. Në rast të përzierjes me Produkte të tjera, duhet të respektohet karenca e produktit me periudhë pritëshmërie më të gjatë.

Përdorimi

Mollë, dardhë, ftua, etj. Kundër Afideve (Aphis pomi, Aphis spiraecola Aphis fabae, Aphys gossypii, Erisoma lanigerum, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Rhopalosiphum insertum, Dysaphis plantaginea) krimbit të mollës (Cydia pomonella), Mizës së frutave (Ceratitis capitata) me dozë: 50ml/hl (500ml/ha).

Pjeshkë, nektarinë, kajsi, kumbull  : Kundër Afidev (Myzus sp.) Mizës së frutave (Ceratitis capitata) me dozë: 50ml/hl (500ml/ha).

Kunder tenjave (Lobesia botrana) me dozë: 50-62,5 ml/hl 500ml/ha).

Kundër tenjës (Prays oleae) me dozë: 30-40 ml/hl (300-400ml/ha). Ndërhyjmë në fillim te lulëzimit ( gjenerata antofage) ose direct pas formimit të kokrave të para (gjenerata carpofage) në intervalin nga depozitimi i vezëve dhe inkubacionit, në funksion të kapjes së meshkujve me kurthe ferromonesh.

Portokall, limon, mandarine, qitro. Kundër Afideve ( Myzus persicae), Brshkëzës gungore ( Saissetia oleae), Mizës së frutave (Ceratitis capitata) me dozë: 50ml/hl (500ml/ha).

Kundër Buburecit (Leptinotarsa decemlineata) me 500ml/ha.

KundërAfideve (Ahis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae), Lepidoptereve noktuide (Helicoverpa armigera, Spodoptera sp., Spodoptera exigua, Spodoptera littoralis, Agrotis segetum, Heliothis sp., Chrysodeixis calcite, Autographa gamma), Tenjës (Tuta absoluta) me dozë: 50-133 ml/hl(500ml/ha).

Kundër Afideve (Aphis gossypii, Myzus persicae, Anuraphis cardui, Hyperomyzus lactucae), Lpidoptereve noktuid (Helicoverpa armigera, Spodoptera sp., Agrotis sp.) Çimkave (Nezara viridula), Krahëbardhave (Trialeurodes vaporarioum) me dozë: 50-133 ml/hl.

KundërAfideve (Aphis gossypii, Myzus persicaeHyperomyzus lactucae, Macrosiphum euphorbiae), Lepidopterëve noktuide (Helicoverpaarmigera, Autographa gamma, Agrotis ipsilon, Agrotis segetum, Spodoprera littoralis, Spodoptera exigua,) me dozë: 50-133ml/hl (500ml/ha).

KundërTripidev (Thrips tabaci), Noktuideve (Agrotis sp., Agrotis segetum) me doze: 50-133ml/hl (500ml/ha).

Kundër Noktuideve (Agonopterix subropinquella, Hyrdraecia xanthenes, Agrochola lychnidis, Spotdoptera littoralis, Spodoptera exigua, Depressaria erinaceella) me dozë: 50- 133ml/hl (500ml/ha).

Kundër Afideve (Acyrthosiphon pisum, Apion pisi), Biruesja e jonxhes (Hypera postica) me dozë: 50-133ml/hl (500ml/ha).

Kundër Afideve (Brevicoryne brassicae) me dozë: 83 ml/hl (500ml/ha).

Kundër Afideve, Noktuideve (Agriotes lineatus): me 83 ml/hl (500 ml/ha).

Kundër Afideve (Aphis gossypii, Aphis ruborum, Aulacorthum solani, Chaestosiphon fragaefolii, Myzus persicae), Noktuideve (Agrotis ipsilon) me dozë: 50-133 ml/hl (500ml/ha).

KundërAfideve (Myzus persicae, Brevicoryne brassicae, Lipaphis erysimi), Krimbit të Lakres (Pieris brassicae, Pieros Rapae), Noktuideve (Agrotis ipsilon, Agrotis segetum, Helicoperva amigera, Mamestra brassicae, Spodoptera littoralis, Plusia gamma), Tenjes së lakres (Plutella xylostella) me dozë: 50-133 ml/hl (500ml/ha).

Kundër Afideve (Nasonobia ribis-nigri, Hyperomyzus lactucae) Noktuideve (Agrotis sp., Helicoverpa armigera, Spodoptera exigua, Chrysodeixis chalcites) me dozë: 50-133 ml/hl (500ml/ha).

Kundër Afideve (Myzus persicae, Aphis sp), Noktuideve (Helicoverpa armigera, Agrotis spp.) me dozë: 50-133 ml/hl (500ml/ha).

Kundër Piralideve (Ostrinia nubilalis), Sesamia(Sesamia nonagroides), Noktuideve ( Agrotis sp., Agrotis segetum, Spodoètera sp., Helicoverpa armigera), Afideve (Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae), Diabrotika e misrit (Diabrotica virgifera) me dozë: 50-100 ml/hl (500ml/ha).

Për luftimin e fitofagëve të ndryshëm dhe karkalecave më doze 500 ml/ha.

Fitotoksiciteti

DELMUR nuk është fitotoksik në kulturat dhe dozat e rekomanduara në këtë etiketë.