PRODUKT PLEHËRUES ORGANIK
PRODUKT PLEHËRUES I VEÇANTË
FIKSUES I AZOTIT ATMOSFERIK DHE AKTIVIZUE I PROCESEVE TE ÇLIRIMIT TE
LENDEVE USHQYESE NE TOKE

RHIZOSUM MAX është një formulim biofertilizues dhe biostimulant i bazuar në mikroorganizma të dobishëm. Produkti rekomandohet për fiksimin e azotit atmosferik (N), çlirimin e fosforit (P) dhe potasit (K) nga lidhjet e pa treteshme dhe mobilizimin tyre ne toke. Këto mikroorganizma probiotikë kanë gjithashtu aktivitete PGP (Nzites te Rritje se Bimeve), të cilat stimulojnë bimën nepermjet sintezës së përbërjeve natyrore: ato tretin lëndët ushqyese përmes pranisë së sideroforeve dhe acideve organike; aktivizon enzima të caktuara dhe konkurron me mikroorganizmat e tjerë patogjene duke I bere ato te pa demshme.

  • Permbajtja : Rhizosphere Bacteria (Azotobacter salinestris, Bacilius megaterium ) : 1 x 1010 CFU/g
    Mycorrhiza inoculum : 2%

DOZA DHE MENYRA E PERDORIMIT

RHIZOSUM MAX mund të aplikohet në të gjitha bimet, si nga gjethet ashtu edhe nga rrenjet. Doza e rekomanduar eshte 75g / ha për nje aplikim duke kryer 2 deri në 4 aplikime në kulturat perimore me cikël të gjatë (p.sh. domate, speca, etj.) ; 2-3 aplikime në kultura perimore me cikël të shkurtër (p.sh. pjepër, shalqi, etj.) dhe në kulturat drunore 1-2 aplikime me 75-150 g / ha / aplikim. RHIZOSUM MAX aplikohet në fillim të vegjetacionit dhe përsëritet në mënyrë periodike në përputhje me nevojat e bimeve dhe kushtet agronomike.
RHIZOSUM MAX mund te perzihet me shumicën e plehrave kimikë që përdoren normalisht përveç produkteve me reaksion alkalin. Ne rast te eksperiencave te pa njohura rekomandohet të kryeni një provë paraprake për të verifikuar përputhshmërinë.

KUJDESI , TRAJTIMI DHE RUAJTJA E PRODUKTIT

Mos e asgjesoni ambalazhet në mjedis. Shmangni kontaktin me lëkurën dhe sytë. Mos i tejkaloni normat e rekomanduara të dozës. Aplikoni me paralajmërimet e duhura shëndetësore dhe respektoni praktikat e sigurisë. Përdorni pajisje të përshtatshme mbrojtëse personale dhe lani duart pasi përdorni produktin.Produkti është i qëndrueshëm nëse zbatohen udhëzimet e rekomanduara per ruajtjen. Ruajen in neambalazhin origjinal te pa hapur, në vend të freskët dhe të ajrosur mirë, ne temperaturë 5º dhe 35º C. Produkti nuk është i djegshëm. Shmangni rrezet e diellit direkte dhe burimet e tjera të nxehtësisë

FRAZAT E PERKUJDESIT

P102 Mbajeni larg fëmijëve.
P270 Mos hani, pini ose pini duhan gjatë përdorimit.
Në rast të kontaktit me sytë dhe lëkurën, shpëlajeni menjëherë me shumë ujë. Prodhuesi garanton përbërjen, formulimin dhe përmbajtjen e këtij produkti. Përdoruesi do të jetë përgjegjës për dëmet e shkaktuara nga mosrespektimi total ose i pjesshëm i etiketës dhe / ose përdorimi i neglizhencës së produktit.