Fungicid lokosistemik – translaminar , me veprim preventiv dhe kurativ, me efikasitet te larte ne luftimin e vrugjeve te gjnive Phythophthora, Peronospora, Pseudoperonospora e Bremia ne kultura te ndryshme bujqesore. Pas trajtimit shperndahet ne te gjitha pjeset e gjethes duke frenuar edhe infeksionet ne pjeset e poshteme te saj. Dallohet per efektin e shpejt ne bllokimin e mbirjes se sporeve dhe frenimin e rritjes te sporeve te porsambira, haustoreve dhe micelit kepurdhor. Veprimi kurativ –frenues (retroaktiv) shkon deri 72 ore pas depertimit te haustoreve ne indet e bimes.

  • Permbajtja : 45% Cymoxanil
  • Formulimi : Granula te dispergueshme ne uje
  • Karenca : 10 ditë

Përdorimi

Perdoret si per parandalimin e infeksioneve te hereshme ashtu edhe vrugut te vonet (“vrugut larvar”) ne veshul dhe lastaret e rinj. Eshte vecanerisht i sukseseshem ne mot me reshje te vazhdueshme ku cfaqet efektiv edhe kur trajtojme 72 ore pas fillimit te reshjeve. Doza e perdorimit eshte 50-60 gr/100 lit.uje por jo me pak se 200 gr/ha.

Trajtimet fillojne kur kushtet atmosferike favorizojne infeksionin nga vrugjet ose me konstatimin e shenjave te para. Doza e perdorimit eshte 50-60 gr/100 lit.uje por jo me pak se 200 gr/ha.

Vërejtje për përdorimin

Nuk perzihet me fungicidet me reaksion alkalin. Nuk kryhen me shume se dy trajtime per sezon.Per te rritur kohezgjatjen e efektit dhe per te shmangur lindjen e shtameve rezistente ne kushtet e infeksioneve te renda rekomandohet perzierja me PENCOZEB 75 DG ose BORDOLEZ DISPERSS.

Ndikim në ekosistem

Nuk eshte demtues ndaj bleteve, Eshte helmues ndaj peshqeve dhe organizmave te tjera ujore.