OLREDY është një nematocid i tretshëm në ujë. Karakterizohet nga veprimi sistemik. Pasi thithet nga sistemi rrenjor ai cvendoset ne drejtim vertikal ne bime. OLREDY është efektiv kundër nematodave që krijojnë gale (Meloidogyne spp dhe Ditylenchus spp). Produkti tretet në ujine vaditjes dhe shpërndarë në tokë nëpërmjet sistemeve të ujitjes me pika. Rezultatet me te mira arihen kur uji vaditës acidifikohet me një vlerë pH rreth 5,5. Ne keto kushte përmirësohet marja e prduktit nepermjet sistemit rrenjor.

  • Permbajtja : Οxamyl 9,62 g/100 ml (10 %)
  • Formulimi : Leng i tretshem
  • Karenca : Ndërpritni aplikimet 21 ditë para vjeljes së domates, specit, patëllxhanes, kastravecit, etj.

Përdorimi

Trajtimet fillohen menjehere pas trapjantimit te fidanave. Doza e perdorimit eshte 10 lit/ha, duke kryer deri 3 aplikime në një distancë kohore 15-20 ditore. Trajtimi mund te alternohet me TURBO ROOT WG per te nxitur zhvillimin e sistemit rrenjor dhe mikroflores se dobisme ne toke.

Produkti nuk perzihet me PMB te tjera ose ushqyes bimor. OLREDY nuk ka cfaqur raste te rezistences ndaj paraziteve, por me qëllim që të evitohet shfaqja e popullatave rezistente te nematodeve, rekomandohet aplikimi i OLREDY në perputhje te plotë me këtë etiketë dhe i alternuar me nematocide të tjera që karakterizohen nga një mekanizëm i ndryshëm veprimi. Ne tokat e trajtuara me kete produkt mbjellja e kulturave pasardhese duhet te behet te pakten 90 dite pas trajtimit te fundit.

Vërejtje për përdorimin

OLREDY është selektiv kundrejt kultivarëve më të zakonshëm që gjenden sot në treg. Në rast futjesh të varieteteve të reja, rekomandohet në çdo rast kryerja e testeve paraprake në shkallë të reduktuar.

Ndikim në ekosistem

Nuk perdoret me mjete ajrore. Mos ndotni kuturat e tjera , ujerat e rjedheshme dhe rezervuret. Ambalazhet e boshatisura nuk duhet te shperndahen ne mjedis ato dhe mbeturinat e tjera te krijuara pas pune asgjesohen sipas regullave ne fuqi.