Fungicid organik per kontorllin e kromes ne peme frutor, fleteperdredheses ne pjeshke, syrit te palloit dhe antraknozes ne ulli dhe fletebirueseve ne berthamore

  • Permbajtja : Doden e pastër 52.9 g/100g (544 gr/lit)
  • Formulimi : Koncentrat i suspensueshëm (SC).
  • Karenca :  Trajtimi i fundit para vjeljes është 7 dite per ullirin, 14 dite per qershine, 28 dite per mollen, 60 dite per
    faroret e 75 dite per pjeshket.
  • Magazinimi :  Magazinohet në vende të fresketa, pa lageshti, në temperature 5-50 grade C.

Përdorimi

Mollë, dardhë, ftua, nespull kundër kromes ( Venturia spp.). Perdoret me doze 1,25 l/ha, e cila mund te shperndahet me 200-1500 l/ha ujë (zakonisht 1000-1500). Trajtimet duhet të kryhen në mënyrë parandaluese duke filluar me cfaqien e vegjetacionit deri para vjeljes. SYLLIT 544 SC mund të përdoret edhe në trajtimet kurative brenda 24 orëve nga fillimi i infeksionit (48 orë me temperatura të ulëta). Në mollë SYLLIT 544 SC rekomandohet te kryhen 2 trajtime ne interval jo me pake se 7 ditore. Preferohen trajtimet ne fazen e vesheve te miut e deri para lulezimit, pasi SYLLIT 544 SC eshte shume efektiv edhe ne temperaturat e uleta te kesaj faze.

Kundër Cilindrosporiosi dhe Apiognomonia. Perdoret me doze 1.25 l/ha, duke përdorur 500-1500 l / ha ujë (zakonisht 1000-1500). Trajtimet duhet të kryhen preventive duke filluar nga fillimi i lulëzimit deri në vjelje. Nuk duhet te kryeni me shumë se 2 trajtime në vit ne intervale jo me pake se 7 ditore.

Nektarina dhe hibride të ngjashme: kunder fleteperdredheses (T.deformans). Perdoret me doze 1,65 l/ha, duke përdorur 500-1500 l/ha ujë (zakonisht 1000-1500). Trajtimet duhet të kryhen nga faza e fryrjes se sythave deri në rënien e petaleve dhe/ose pas vjeljes me renien e 50% te gjetheve deri në renien e plotë te gjetheve. Nuk duhet te kryeni me shumë se 2 trajtime në vit.

Kundër antraknozes (Colletotrichum gloesporioides) dhe syrit të palloit. Perdoret me doze 1,65 l/ha, duke u shperndare me 1000 l/ha. uje. Trajtimet duhet të kryhen në mënyrë parandaluese vetëm në vjeshtë pas vjeljes. Kryen jo me shume se 2 trajtime në vit ne nje distancë jo me pake se 7 ditore.

Kundër antraknozes dhe syrit të palloit. Perdoret me doze 1,65 l/ha, duke u shperndare me 1000 l/ha. uje.Trajtimet duhet të kryhen paraprakisht duke filluar nga faza e zhvillimit të gjetheve deri në fund të lulëzimit dhe/ose në vjeshtë. Kryen jo me shume se 2 trajtime në vit ne nje distancë jo me pake se 7 ditore.

Kunder Marssonina. Perdoret me doze 1.3-1,65 l/ha, duke u shperndare me 1000 l/ha. Trajtimet duhet të kryhen paraprakisht nga qershori në gusht. Kryen jo me shume se 2 trajtime në vit ne nje distancë jo me pake se 20 ditë.

Vërejtje për përdorimin

Përgatitja e përzierjes: Mbushni rezervuarin e spërkatës me gjysmën e sasise se ujit qe do përdorni duke mbajtur te aktivizuar perziersin. Hidh sasinë e kërkuar të SYLLIT 544 SC duke e perzier fuqishëm dhe shtoni ujin e mbetur, duke filluar shpërndarjen menjëherë pas mbushjes dhe duke mbajtur perzieresin aktiv gjate gjithe kohes deri ne zbrazje te depozites.

Fitotoksiciteti

Ne varietetin e mollës Golden Delicious rekomandojmë mos e aplikoni produktin në periudhën ndërmjet formimit të frutave derisa fruti arin madhesine e kokres se arres. Rekomandohet të kryhen testet paraprake në rast të përdorimit në varietete të reja ose ne përzierje me produkte të tjera fitosanitare.

Perpuethshmerija

SYLLIT 544 SC nuk është i përputhshëm me squfurin, lengun bordolese, kaptan, dinocap, fenoksikarb, zink, bakër dhe kalcium.

Ndikim në ekosistem

Mos ndotni ujrat me produktin ose enën e tij. Mos pastroni mjetet e aplikimit pranë ujërave sipërfaqësore. Shmangni ndotjet përmes sistemeve të kullimit të ujit ne fermat bujqësore dhe rrugë. Për të mbrojtur organizmat ujorë, respektoni një brez sigurie të patrajtuara te distancuar nga basenet ujorë: