NUPRID SUPREM SC eshte insekticid-aficid sitemik-translaminar, kontakti dhe ngrenie me spekter te gjere veprimi ndaj grupeve te ndryshme sistematike te insekteve.

  • Permbajtja : 2200 gr/lit Imidacloprid
  • Formulimi : Suspension vajor
  • Karenca : Domate, speca, patllixhan, shalqin, pjeper, kunguj dhe kastraveca 7 dite; perimet gjethore, fasule, bizele 3 dite; agrume, patate, duhan, lajthi, rrush, lulelaker, brokoli, jonxhe 14 dite; pjeshke, nektarina, qershi 21 dite; molle, ulli 28 dite; luleshtrydhe 30 dite; kajsi 35 dite; dardhe 50 dite.

Përdorimi

Kunder afideve (Dysaphis plantaginea, Dysaphis pyri, Aphis gossypii, Aphis pomi) dhe morit te pergjakeshem (Eriosoma lanigerum) , cikadave (Empoasca flavescens), mikrolepidoptereve (Leucoptera scitella, Lyonetia clerkella), psilles se molles dhe dardhes (Psilla mali, Cacopsylla spp.), grerezave (Hoplocampa testudinea) me doze 0.05% , duke perdorur 0,5-0,75 l/ha preparat. Ne trajtimet ne fazen e vesheve te miut shtohet vaj mineral 1-1.5%. Trajtimi kunder mikrolepidoptereve duhet te pozicionohet ne momentin e fluturimit maksimal.

Ne (pjeshke, nektarina, kumbulla, qershi, kajsi, bajame) kunder afideve (Myzus persicae, Myzus cerasi, Bracycaudus schwartzi, Hyalopterus sp.) trajtimet kryhen me celejen e sythave deri ne butonat roze dhe me pas gjate vegjetacionit me doze 0.05% , duke perdorur 0,5-0,75 l/ha preparat. Ne trajtimet ne fazen e vesheve te miut shtohet OVIPRON TOP (vaj mineral) 1-1,5%. Produkti eshte efektiv edhe kunder mikrolepidoptereve (Phyllonorycter spp.), kunder grerzave (Hoplocampa brevis,Hoplocampa flava), kunder Metcalfa pruinosa dhe cikadave.

Kunder afideve (Aphis gossypii, Aphis citricoloa, Myzus persicae, Toxoptera aurantii) me doze 0.05%. Kunder krahebardhave (Aleurothrixus floccosus, Dialeurodes citri, etj) minatrices gjarperore (Phyliocnistis citrella) me doze 0.075% (75ml/100 l uje), duke perdorur 0,5-0,75 l/ha preparat.

Kunder cicdave (Scaphoideus titanus, Empoasca witis (=flavescens), metcalfes (Metcalfa pruinosa) dhe Filokseres (Viteus vitifoliae) me 0.05% duke perdorur 0.5l/ha produkt duke shtuar OVIPRON TOP (vaj mineral) 1-1,5%.

Per vaj- kunder mizes (Dacus = Batrocera oleae) 0.052%-0.062% duke perdorur 0.6-0.8 l/ha produkt.

 

Domate, patllixhan  kunder afideve (Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani) me 0.05% , kunder krahebardhave (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) buburecit te patates (Leptinotarsa decemlineata) me 0.075% duke perdorur 0.5-0.75 l/ha. Ne keto kultura eshte i mundur edhe trajtimi me  uitje me pika  duke perdorur 0.75-1 l/ha.
Kungullore, speca, shalqin, pjeper : kunder afideve (Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani) me doze 0.05%, kunder krahebardhave (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) me 0.075%. Ne keto kultura eshte I mundur edhe trajtimi nepermjet uitjes me pika duke perdorur 0.75-1 l/ha produkt.
Sallate jeshile dhe gjethore te tjera  kunder afideve (Nasonovia ribisnigri, Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae) me 0.05% duke perdorur 0.4-0.5 l/ha produkt.
Fasule dhe bizele  kundra afideve  (Aphis acanthi, Aphis craccivora, Aphis fabae) me  0.05% , duke  perdorur 0.4-0.5 l/ha produkt.
Lulelaker dhe brokoli  kunder afideve (Brevicoryne brassicae, Myzus persicae)  me 0.05%  duke  perdorur 0.4-0.5 l/ha produkt.
Patate  kunder afideve (Aphis gossypii, Aphis nasturtii, Aphis fabae, Aulacorthumm saloni, Myzus persicae, Macrosiphum eupharbiae) me  0.05% , kunder buburecit  (Leptinotarsa decemlineate) me  0.075% duke perdorur  0.4-0.5 l/ha produkt.
Angjinar kunder afideve (Anuraphis helichrydsi, Brachycaudus cardui, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae) me 0.05%  duke perdorur  0.4-0.5 l/ha produkt.
Luleshtrydhe  trajtim me vaditje kunder afideve (Chaetosiphon fragaefolii) dhe krahebardhave (Trialeurodes vaporariorum) me 0.075 l/ha.

Kunder afideve (Aphis craccivora, A. fabae, Acrythosiphon onobrychis (= pisum) me 0.05% duke perdorur 0.4-0.5 l/ha produkt.

Kunder afideve (Myzus nicotianae, Myzus persicae) dhe altices (Eoithrix hirtipennis) me 0.05% duke perdorur 0.4-0.5 l/ha produkt. Ne duhan mund te aplikohet edhe trajtimi me vaditje duke perdorur 0.75-1 l/ha produkt.

Kunder afideve (Aphis gossypii, Macrosiphoniella chrysanthami, Macrosiphum rasae) dhe Metcalfa pruinosa me 0.05% , kunder krahebardhave (Bermisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) me 0.075%. Mund te aplikohet edhe me lagese gjate uitjes se luleve ne vazo me 5-10 ml produkt per 10 liter uje.

Vërejtje për përdorimin

Ruajtja dhe magazinimi →Produkti ruhet ne ambalazhe origjinale, i pa ekspozuar ndaj rezeve direkte te diellit dhe ne temperature 5-350 C.

Keshillohet te mos kryhen me shume se dy trajtime gjate nje sezoni mbjellje per cdo kulture.Perzihet me te gjitha PMB-te me perjashtim te atyre me reaksion alkalin.

Ndikim në ekosistem

Eshte helmues ndaj bleteve dhe organizmave ujore. Mos ndotni ujrat e rjedhesheme dhe basenet me kete produkt dhe ambalazhet e tij. Trajtimi me mjete ajrore eshte i kufizuar. Ne rast perzierje me produkte te tjere duhet te respektohet periudha e karences me te gjate.