Eshte insekticid-akaricid i grupit IGR me veprim specific kontakti dhe ngrenie. Vepron me dy menyra , si sterilizues i femrave dhe si cregullues i proceseve biokimike te formimit te kitines ne trupin e insekteve duke cregulluar mekanizmin e nderimit te moshave (metamorfozen) e per pasoje duke mos lejuar kalimin ne fazen e insektit te rritur. Ka gjetur perdorim ne te gjitha kulturat bujqesore per luftimin e krahebardhave, breshkezave, kepushave eriofide e trasonemide, etj.

  • Permbajtja : 360 gr glyphosate /liter (ne formen e kripes se isopropylamines)
  • Formulimi : Koncentrat i tretshem ne uje
  • Karenca : Nuk aplikohet

Përdorimi

Vërejtje për përdorimin

Sperkatni ne kohen kur barerat e keqia jane ne rritjen aktive. Perdorni per sperkatje uje te paster dhe jo ate te kanaleve. Perdorni sprucator specifik ne forme fshese, presion te pompes jo me te larte se 1 bar (100 kPa) dhe norma sa me te vogla uji (100-200 liter per hektar). Mos sperkatni mbi barerat e keqia qe jane duke kalua strese nga thatesia ose faktore te tjere. Mos sperkatni ne dite me ere dhe kujdesuni qe pikat sperkatese te mos bien ne bimet e kultivuara. Mos sperkatni nese pas 4-6 oresh parashikohen shira. Mos beni perzierje me preparate te tjera pa rekomanidimin e distributorit lokal.

Ndikim në ekosistem

Nuk eshte helmues per bletet dhe peshqit.