BASAMID GRANULAR eshte dizinfektant toke me veprim fumigant per luftimin e organizmave te ndryshem fitopatogen qe jetojne ne toke, si format e lira te nematodave, baktereve, kerpudhave Verticillium spp., Fusarium spp., Sclerotinia spp., Phoma spp., Rhizoctonia spp., Pythium spp., Phytophtora spp.,etj., insekteve, farave dhe rizomave te barerave te keqia dhe paraziteve te tjere.

  • Permbajtja : Dazomet 99%
  • Formulimi : Mikrogranula
  • Karenca : Nuk aplikohet

Përdorimi

Vërejtje për përdorimin

Perzihet me te gjitha fungicidet me perjashtim te atyre me reaksion alkalin si bordolezi,polisulfuri sidhe preparatet e tjera me baze bakri si oksikloruri i bakrit dhe hidroksidi i bakrit.

Ndikim në ekosistem

Nuk eshte helmues per insektet e dobishme, kafshet shtepiake, peshqit dhe kafshet e egra. Kur trajtojme prane mjediseve ku mbareshtrohen bletet, duhet te kujdesemi per mbylljen e tyre gjate trajtimit dhe nxjerjen pas 48-72 oresh. Mos ndotni basenet, pellgjet dhe ruget e ujit me produktin ose ambalazhin bosh.