PLEH I LËNGSHËM ORGANO - MINERAL NPK I PASURUAR ME MIKROELEMENTE DHE AMINOACIDE

BIOBROT permban te gjithe elemntet ushqyese qe i duhen bimes ne stadet e para dhe ne fazat e rendesishme te zhvillimit, te shoqeruara keto me prmbajtje te larte te L-α-aminoacideve (arginine + metionine) si stimulante te spikatur ne procesin e formimit, zhvillimit dhe funksionimit te fuqishem te sistemit rrenjor.

 • Përmbajtja( ne perqindje peshe/peshe)
 • Azot (N) totali : 5.5% p/p (6.6% p/v)
  Nga te cilat :
 • Azot (N) organic : 1.5% p/p (1.8% p/v)
 • Azot (N) ureic : 3.7% p/p (4.4% p/v)
 • Azot (N) nitric : 0.3% p/p (0.4% p/v)
 • Anhidrit fosforik (P2O5) i tretshem ne uje total: 5% p/p (6% p/v)
 • Oksid kaliumi (K2O) i tretshem ne uje : 4% p/p (4.8% p/v 
 • Hekur (Fe) (chelato) me EDTA i tretshem ne uje 0.036 p/p (0.044% p/v)
 • Mangan (Mn) (chelato) me EDTA I tretshem ne uje: 0.05% p/p (0.06% p/v)
 • Molibden (Mo) I tretshem ne uje: 0.1% p/p (0.12% p/v)
 • Zink (Zn) (chelato) me EDTA I tretshem ne uje: 0.07% p/p (0.08% p/v)
 • Fusha e stabilitetit te pH te (chelati): ndermjet pH 4 dhe 9 te tokes
 • Permbajtja organike: Epitel kafshesh i hidrolizuar
 • Permbajtja minerale: Ure, Fosfat potasik
 • L-α-aminoacide te lira:7% p/p (8.4% p/v)

Avantazhet

 • Stimulon rritjen e rrenjeve ne stadet e para te kultures duke ndihmuar per nje thithje me te shpejte te lendeve ushqyese ne fazat e para te zhvillimit te bimeve.
 • Stimulon rritjen e mases vegjetative ne stadet e para
 • Ndihmon bimet te kalojne me lehte sistreset e provokuar nga semundjet patogjene, temperaturat e uleta, mungesat e mikroelementeve, etj
 • Favorizon aktivitetin e bimeve ne momentet e rritjes maksimale dhe prodhimit.

Doza dhe menyrat e perdorimit