“KALBEZIM I THATE I MAJAVE” shkaktuar prej mugeses se KALCIUMIT gjat periudhes se zhvillimt te frutit konsiderohet si simptoma me e zakoneshme e mungesave te mikro-elementeve ne kete kulture. Cfaqia e kesaj fiziopatie eshte e lidhur me permbajtjen e ulet te KALCIUMIT ne toke, thatesiren, stresin nga temperatrurat e larta ose lageshtine e larte ajrore. Ne frut simptomat cfaqen kryesisht ne maje te tij ne formen e ratheve koncentrik te cilet me kalimin e kohes okupojne te gjith diametrin e frutit. Pervec kesaj, mungesa e KALCIUMIT te levizeshem ne brendesi te bimes mund te shkaktoje “KALBEZIMIN E THATE ” edhe ne majat e rritjes. Po keshtu mikroelementet e tjere jane jetesore per te garantuar nje zhvillim optimal dhe prodhim te bolleshem te domates. Mungesat e HEKURIT, MANGANIT, BORIT DHE ZINGUT jane shenja qe gjithashtu shfaqen mjaf shpesh ne sitemet e prodhimit intensive te domates nese keta mikroelemente nuk i jepen bimes regullisht.
Mungesa e HEKURIT dhe MANGANIT jane me te zakoneshme ne domaten e kultivuar ne toka gelqerore. Mungesa e ketyre dy mikroelementeve ne domate cfaqet me te njetat shenja te klorozes ne gjethet e reja. Mungesa e HEKURIT fillon me zverdhje ne bazen e gjethes duke u ngjitur gradualisht ne maje te saje. Ndersa mungesat e MANGANIT cfaqet me njolla jeshile te hapur midis nervaturave te cilat ne kushtet e mungeses se theksuar kthehen ne njolla metalike. Mungesa e BORIT cfaqet ne gjethet e reja ne formen e klorozave ne terminalet e gjetheve. Ne rastet e mos nderhyrjes per korigjimin e mungeses se BORIT majat e gjetheve si dhe anet e tyre behen kafe dhe me pas nekrotizohen. Mungesa e BORIT gjate lulezimit eshte me serioze pasi shkakton abortim te lidhjes, nders ato fruta qe mund te lidhin cfaqin mangesi te tilla si deformim, boshatisje nga brenda, carje dhe pjekje jo uniforme.