PLEH I LENGESHEM ME PERMBAJTJE TE LARTE FOSFORI DHE POTASI

Fosfori dhe Potasi jane dy elmentet ushqyes qe determinojne zhillimin e sistemit rrenjor, diferencimin e sythave frutore si dhe rritjen e rrezistences natyrale te bimeve ndaj semundjeve patogene dhe streseve agro-klimatike.

  • Permbajtja
  • Anhidrit fosforik (P2O5) i tretshem ne uje: 30% p/p (42% p/v)
  • Oksid potasi: (K 2O) i tretshem ne uje: 20% p/p (28% p/v)

Avantazhet

  • Rrit rrezistencen e bimeve kundrejt semundjeve nepermjet nxitjes se sintezes ne lengun bimor te citokinines dhe amilazes, dy komponimet kryesore te cilat rrisin rezistencen dhe vetembrojtjen e bimeve nga semundjet, vecanerisht nga vrugjet. (Fitoftora) dhe (Peronospora
  • Forcon rrenjet , qafen e rrenjeve dhe kercellin duke i bere ato me rezistente ndaj infeksioneve nga kalbezime e rrenjeve dhe qafave (Fitoftora. Pitium, etj)
  • Ne te gjitha kulturat parandalon kalbezimet e ndryshme parazitare ose jo parazitare te shkaktuar ne kushtet e nje lageshtie te larte ne ajer the toke.

Doza dhe menyrat e perdorimit