FRUGICO eshte fungicid sistemik dhe kontakti me veprim preventiv dhe kurativ, efektiv
ne luftimin e kalbezimit gri (Botrytis cinerea ne) ne vreshta, pemtari dhe perime si dhenjollosjes kafe ne molle (Gleosporium spp.)

  • Permbajtja : 250 gr/lit diethofencarb
  • Formulimi : Suspension i koncentruar
  • Karenca : Në rrush 15 ditë, në domate, perime të tjera, luleshtrydhe 3 ditë, në mollë e dardhë 14 ditë.

Përdorimi

Vërejtje për përdorimin

Në raste infeksionesh të rënda dhe lindjes shtameve rezistent, rekomandohet përzierja me Thiophanat methyl 70WG ose Pyrus 400SC.

Ndikim në ekosistem

Është toksik për organizmat ujore. Mos ndotni burimet e ujit.