GIBB PLUS eshte nje fitoregullator i cili ka gjetur perdorim te gjere ne molle, dardhe dhe qershi. Ne molle e grupit Delicious i kuq normale dhe Spur provokon zgjatjen e frutit duke i dhene nje pamje me te pelqyeshme tregetare. Ne mollet e varietetit Golden Delicious parandalon dhe ul ne menyre te ndjeshme rjeten (ndryshkun) ,fiziopati e cila shkakton ulje te ndjeshme cilesise se prodhimit. Ne qershi permireson cilesine dhe permasat e frutit. GIBB PLUS gjithashtu ul rrezikun e deshtimit te luleve ne raste te ngricave duke trajtuar 24 ore pas fillimit te tyre dhe duke perseritur trajtimet ne raste me ngrica te zgjatura.

  • Permbajtja : 10g/liter (0.97% w/w ) gibberellin A4/A7
  • Formulimi : Leng i tretshem
  • Karenca : Nuk aplikohet

Perdorimi

Ne Mollet e Grupi Delicious i kuq : Per permiresimin (zgjatjen) e formes se frutit. Perdoret ne periudhen e lulezimit te plote (80% te luleve te celura) me doze 100-130 ml/hl (1-1,3 L/ha), dhe pas renies se petaleve kryhen dy trajtime ne intervale 7-10 ditore me doze 50-80 ml/hl secila.
Ne Mollet Golden Delicious : Per parandalimin e rjetes ( ndryshkut). Kryhen 3-4 trajtime duke filluar me perfundimin e lulezimit dhe duke vazhduar me trajtimet e tjera cdo 7-10 dite. Doza e perdorimit 40-50 ml/hl (0.4-0.5 L/ha) per cdo trajtim.
Ne Mollet e grupit Gala : Nxit nje lulezim uniform dhe aparat gjethor te fuqishem, permireson formen e frutave. Behen 4 trajtime ne intervale 15 ditore repektivish ne veshet e miut, ne formimin e butonave lulore, ne formimine e plote te frutave dhe pas 10 ditesh. Doza e perdorimit 30-40 ml/hl (0.3-0.5 L/ha) per cdo trajtim.
Ne Varietetet e tjera te molleve : Behen dy trajtime gjat lulezimit ne intervale 10 ditore me doze perdorimi 50-60 ml/hl ( 0.5-0.6 L/ha) per cdo trajtim.

Per permiresimin e pamjes dhe cilesise se frutave. Trajtimi i pare kryhet kur jane hapur 30-40% e luleve pasuar nga nje trajtim i dyte pas 2-3 diteve. Doza e perdorimit 40-50 ml/hl per cdo trajtim.

Perdoret 21 dite para vjeljes me doze 100 ml/hl ose 8 dite para vjeljes me doze 50 ml/hl.

Verejtje per perdorimin

Solucionit sperkates rekomandohet ti shtohet 50-100 ml/hl lages jojonik per te rritur afinitetin me masen e gjelber. GIBB PLUS tretet ne fillim ne gjysmen e dozes se solucionit spekates dhe duke e perzjer shtohet pjesa tjeter e ujit.Te kujdesemi qe solucioni sperkates te shperndahet unifomisht ne bime. Trajtimi konsiderohet i efekteshem kur te pakten 4-6 ore pas aplikimit nuk kemi reshje. Trajtimet kryhen gjate oreve te pasdites dhe ne temperatura 7 °C – 32 °C. GIBB PLUS nuk perzihet me produktet alkaline si dhe polisulfurin e bordolezin. Ne rast perzierje me produkte te tjera GIBB PLUS duhet te hidhet i fundit.

Kujdes→ GIBB PLUS perdoret ekskluzivisht ne agrikulture, cdo perdorim tjeter eshte i rrezikshem. Perdoruesit duhet te jene te ndergjegjesuar per kushtet e perdorimit dhe per demet qe mund te vijne nga perdorimi jo i sakte i produktit. Respektimi i kesaj etikete eshte esencial per te siguruar efikasitetin e produktit dhe per te shmangur demet ne bime, njerez e kafshe.

Ndikimi ne ekosistem

Fitotoksiciteti: Nuk rekomandohet perdorimi i GIBB PLUS me produkte diradante ( rallues te frutave ) pasi mund te dali ne pah efekti rallues i vet produktit.