Ushqyes bimor dhe nxites i rezistences natyrale ndaj fitoftores ne agrume dhe kultura te tjera.

Permban gjithashtu Biostimulante me origjine bvegjetale si BETAINE natyrale, ekstrakt te alges Ascophyllum nodosum, Aminoacide, Kompleks MultiVitaminik dhe Karbohidrate te balancuar me Makro dhe Mikronutriente. Produkti eshte formuluar sipas patentes speciale “Miller Nutrient Express Technology” e cila garanton depozitim dhe absorbim total te ushqyesve ne kutikulen gjethore, clirim te ngadalte te tyre , veprim sistemik te shpejte ne rruget qarkullues te lendeve ushqyese ne saje te teknologjise unike “Transcuticular Delivery System”®.

  • Permbajtja : Azot (N) amoniakal: 2.0%, Fosfor (P2O5) : 8.0%, Potas (K2O): 14.0%, Baker i Kelatuar (Cu): 0.1%, Hekur i Kelatuar (Fe): 0.1%

Avantazhet

Ne saje te permbajtjes se BETAINE-s mbahet aktiv sistemi enzimatik duke rritur shkallen e reagimit te bimeve ndaj streseve te shkaktuara nga mungesa e ujit, saliniteti i tokave, temperatu- rat e larta si dhe infeksioneve nga patogjenet kepurdhor dhe bakterial. Ndersa Aminoacidet, Karbohidratet, Kompleksi Multi-Vitaminik dhe Ekstrakti i Algave nxisin nje lulezim te shendeteshem, lidhjet e frutave dhe reduktim te abortit te tyre. Jonet e Bakrit (Cu+) qarkullojne lehtesisht ne bime duke ushtru- ar nje veprim te dukeshem fungicid i cili se bashku me Fosfidin e Potasit rritin rezistencen natyrale te bimeve ndaj patogjeneve kepurdhor dhe bakterial. Nderkohe Jonet e Hekurit (Fe+) stimulojne fotosintzen.  

Perdorimi

GROSTIM® perdoret ne programet e ushqimit ne te gjitha kulturat per nxitjen e proseseve bikoimike dhe fiziologjike ne fazat delikate si gjate trapjantimit te fidanave, formimit te lulerise, lidhjes se frutave, si dhe per nxitjen e rrezistences natyrale ndaj semudjeve kepurdhore e bakteriale dhe streseve abiotike, si saliniteti i tokave, thatesira e zgjatur, dhe teperaturat ekstreme. Ka gjetur perdorim te vecante ne AGRUME ku krahas efekteve ushqyese dhe stimuluese luan nje rol te vecant ne rritjen e rezistences dhe luftimit te Fitoftores (Ph. citrophthora , Ph. parasitica) duke filluar trajtimet para lulezimit me 2.5-5lit/ha. dhe duke vazhduar cdo 30 dite deri ne vjelje. NE PERIME : 1.2-5 lit/ha trajtohet menjehere pas trapjantimit ose ne dy gjetheve te verteta, VRESHTA : ne fillimin e lulezimi me 1.2 5lit/ha. PATATE : 1.2-5 lit/ha. FRUTAT MANORE (Lulesh- trydhe e tjera) para lulezimit me 1.2-5lit/ha. PEME FRUTORE, ULLISHTE me jeshilimin e sythave 1.2-5 lit/ha. Ne te gjitha kulturat trajtimet mund te perseriten cdo 15 dite ne vartesi te nevojave dhe streseve bimore. Mund te perzihet ose alternohet me OPTIX DISPERSS (Fosetyl Alumini) per rritjen e efikasitetit ndaj Fitoftores.