MAGAZOL® eshte ushqyes bimor i lengeshem me perdorim si ne trajtimet gjethore ashtu edhe ne uitje me pika. Ne saje te permbajtjes se larte te Magnesiumit dhe Azotit stimulon dhe optimizon fotosintezen dhe per pasoje :- Ruan gjallerine dhe qendrueshmerin e gjelberimit te mases bimore ;- Rrit shkallen e asimilimit te elementeve te tjere ushqyes ;- Siguron nje rendiment me te larte. MAGAZOL® ndikon ne parandalimin e tharjes se veshuleve ne vresht.

  • Permbajtja : Solucion i Nitro Magnezit
  • 7 % azot nitrik (N) total (95 g/l);
  • 10 % magnesium oxide (MgO) I treteshem ne uje (135 g/l)

Perdorimi

DOMATE DHE PERIME TE TJERA : 200-400 ml/dy duke kryer 3 trajtime cdo 7-14 dite pasi bimet kane aritur rritjen maksimale te mases vegjetative.
VRESHTA : 300-500 ml/dy duke kryer 4 trajtime rerspektivisht ne rritjen e bujeshme vegjetative, lidhjen e frutit, mbylljen e veshulit dhe fillimi indryshimit te ngjyres.
PATATE : 500 ml/dy duke kryer 3-4 trajtime me intervalle 10-15 ditore ,duke filluar me perfundimin e lulezimit.
PEMTARI, ULLINJ, AGRUME : Trajtimi i pare kryhet para lulezimit me 300-500 ml/dy. Trajtimet e tjera kryhen pas lulezimit me 200-400 ml/dy cdo 15 dite duke i nderprere 4-6 jave para pjekjes se frutave.

NE TE GJITHA KULTURAT : 1-1.5 lit/dy , duke perseritur trajtimet cdo 15 dite.

Verejtje per perdorimin

Perdoret vetem ne rastet kur nevojat per Magnezium jane te domosdoshme. Nuk duhet te tejkalojme dozat dhe numrin e trajtimeve te rekomanduara ne kete etikete ose te keshilluar nga specialistet.

Perzierja

MAGAZOL ® perzihet me Nitro Calciumin.