MAXIM eshte nje produkt ne formen e tabletave eferveshente te treteshme ne uje me permbajtje te 3,5,6-TPA, nje auksine e cila ka gjetur perdorim te gjere ne agrume e kajsi. MAKSIM nxit nje ser procesesh biokimike e fiziologji te bimeve e vecanerisht ato te ndarjes e rritjes se shpejte te qelizave e cila ne praktike manifestohet me vitalizimin e bimeve ne pergjithesi, por ne vecanti me rritjen e peshes se frutave e permiresimin e cilesive organoleptike e magazinuese te tyre.

  • Permbajtja : 10% 3,5,6 – TPA
  • Formulimi : Tableta

Verejtje per perdorimin

Volumi i ujit te perdorur duhet te jete ne vartesi te zhvillimt vegjetativ te bimes pa shtuar numrin e tabletave qe rekomandohen. Ne agrume volumi mesatar i ujit per sperkatje duhet te jete 2000-2500 lit/ha, dhe 1000-1500 lit/ha per kajsite. Nuk rekomandohet te perdoret ne shartesore dhe fidanishte. Nuk duhet perdorur para se te kete perfunduar renia natyrale e frutave. Perdoret ne pemtore qe mbahen ne kushte te mira agroteknike dhe jane ne gjendje te mire vegjetative. Nuk perzihet me kimikate te tjera. Perdorimi jasht rekomandimeve mund te shkaktoje rellimin e frutave ose fitotoksicitet. Mos trajto ne kohe me ere. Hyrja ne pemtore mund te behet 6 ore pas sperkatjes.

Fitotoksiciteti

Eshte fitotoksik per vreshtin dhe perimet. Lani me kujdes mjetet sperkatese pas perfundimit te punes pasi preparati mund te shkaktoje fitotoksicitet ne kultura te tjera.
Produkti magazinohet ne ambalazhe origjinale, ne vende te ventiluara dhe fresketa.