Nr./Dt.Regjistrimit : 354 Dt.16.01.2019

Ushqyes Bimor me permbajtje CYTOKININE nga alga detare Ascophyllum nodosum e balancuar me Makro dhe Mikronutriente, Aminoacide, Kompleks Multivitaminik dhe Karbohidrate te formuluara sipas patentes speciale “Miller Nutrient Express Technology” e cila garanton depozitim te larte te ushqyesve ne kutikulen gjethore, clirim te ngadalte ne gjethe (“slow release”) dhe depertim te shpejte ne sitemin qarkullues te lendeve ushqyese ne saje te teknologjise unike ” Transcuticular Delivery System”®

PERDORIMI: Doza e pergjitheshme e perdorimit

Doza e pergjitheshme e perdorimit : Si ushqyes gjethor 0.4-1lit/ha; ne utje me pika 1.2 lit. /ha. Frutikulture : (farore, berthamore, agrume, ullishte) : 0.5-1.2 lit/ha ne keto faza :1. Me fillimin e shperthimit te sythave lulore. 2. Nje jave pas renies se petaleve. 3. Nje deri dy jave para rezimit te frutave. 4. Gjate rrritje se frutit cdo muaj. Vreshtari : Ne pushezimin e sythave pr çeljen uniform te tyre me 0.5L /ha. Per rritjen e kokrave me 0.25 L/ha ne perzierje me AGIBELINE. Gjate vegjetacionit me 0.25l/ha duke e perzier me PMB-te e programuara. Domate,Speca , Patllixhan : 75 ml/ha nje jave pas trapjantimit, 250 ml/ha pas dy javesh dhe 400-500 ml/ha cdo 2 jave.

Perparesite

MILLERPLEX® nderhyn ne te gjitha proceset fiziologjike dhe biokimike ne bime si : 1.Ne ndarjen dhe diferencimin e qelizave duke nxitur formimin e sythave, luleve dhe sistemit rrenjor. 2.Intensifikon qarkullimin dhe mobilizimin e mikro dhe makro elementeve (zinku, magnezi, hekuri dhe mangani) si dhe te Potasit dhe Fosforit. 3.Vonon procesin e plakjes se indeve bimore duke ritur jetgjatesine dhe shmangur rezimin e parakoheshem te frutave. 4.Prania e Citokinines frenon tendencën e fidaneve të riten ne gjatesi duke i dhene perparesi zhvillimit te degeve anesore, luleve dhe frutifikimit ne to

Perdorimi

Doza e pergjitheshme e perdorimit : Si ushqyes gjethor 0.4-1lit/ha; ne utje me pika 1.2 lit. /ha. Frutikulture : (farore, berthamore, agrume, ullishte) : 0.5-1.2 lit/ha ne keto faza :1. Me fillimin e shperthimit te sythave lulore. 2. Nje jave pas renies se petaleve. 3. Nje deri dy jave para rezimit te frutave. 4. Gjate rrritje se frutit cdo muaj. Vreshtari : Ne pushezimin e sythave pr çeljen uniform te tyre me 0.5L /ha. Per rritjen e kokrave me 0.25 L/ha ne perzierje me AGIBELINE. Gjate vegjetacionit me 0.25l/ha duke e perzier me PMB-te e programuara. Domate,Speca , Patllixhan : 75 ml/ha nje jave pas trapjantimit, 250 ml/ha pas dy javesh dhe 400-500 ml/ha cdo 2 jave.