NITRO CALCIUM

EC FERTILIZER

Ushqyes bimor i cili siguron njekohesisht nevojat e bimes per Azot dhe Kalcium. Kalciumi eshte nje ushqim i domosdoshem por njekohesisht pak i absorbueshme nga sistemi rrenjor. Kjo e ben te nevojeshme pleherimin e shpeshte te bimeve me plehra me permbajtje kalciumi. Produkti nuk permban sulfate dhe klorure dhe eshte teresisht i treteshem ne uje.

  • Permbajtja : Azot total (N) 15.5% :Azot Nitrik 14.5%; Azot Amoniakal 1.5% ;Kalcium (Ca) i treteshem ne uje 27%

Perdorimi

Ne uitjen me pika me doze 3-5 kg/dynym ne vartesi te nevojave te bimes. Mund te perzihet me te gjithe plehrat e destinuar per uitje me pika me perjashtim te atyre me permbajtje fosfatesh dhe sulfatesh.

Magazinimi

Ruhet ne vende te that , te fresketa, te pa ariteshme nga rezet direkte te diellit, ne ambalazhe origjinale, distancuar nga paretet e magazines ne tepreature 5-350 C.

POTASSIUM NITRATE

EC FERTILIZER

Ushqyes bimor i cili siguron njekohesisht nevojat e bimes per Azot dhe Potas. Potasi eshte nje elment ushqyes i rendesishem me nje ndikim te vecante ne rritjen e rezistences natyrale ndja semundjeve, shtimin e sheqirit dhe pjekjen normale te frutave.

  • Permbajtja : Azot total (N) 13% ; Potassium okside (KNO3) 46 %

Perdorimi

Ne uitjen me pika me doze 3-5 kg/dynym ne vartesi te nevojave te bimes. Mund te perzihet me te gjithe ushqyesit bimore te destinuar per uitje me pika.

Magazinimi

Ruhet ne vende te that , te fresketa, te pa ariteshme nga rezet direkte te diellit, ne ambalazhe origjinale, distancuar nga paretet e magazines ne tepreature 5-350 C.

DECCOHYDRO 0-0-51

EC FERTILIZER

DECCOHYDRO 0-0-51 eshte nje formulim mikrokristalor teresisht i treteshem ne uje. Perdoret ne sistemet e uitjes me pika dhe si ushqim gjethor per te gjitha kuturat bujqesore, si ne toke ashtu edhe ne hidroponi. Rekomandohet te perdorite ne tokat e varfera me potas, ne tokat kalcike ( me permbajtje calciumi) si dhe ne fazat e pjekjese se frutave duke ndikuar ne rritjen e cilesise se tyre si ngjyren, rritjen e sheqernave, shijen, jetegjatesine ne treg dhe frigorifer. Permbjtja e larte e Squfurit ndikon si ne uljen e salinitetit ne toke ashtu edhe ne sigurimin e nje pH te balancuar.

  • Permbajtja : Potassium Sulphate 0-0-51, Oksid Potasi (K2O) i treteshem ne uje 51% Squfur anhider(SO3) i treteshem ne uje 47 %

Perdorimi

Ne uitjen me pika koncentrimi i plehut ne solucionnnuk duhet te jete me i larte se 500gr/100 liter uje (150-200 kg /ha gjate gjithe vegjetacionit per peme frutore dhe 50-100 kg/ha ne perime).
Ne ushqim gjethor : me dozen me 1-2% duke tajtuar ne ne oret me te fresketa dhe te thata te dites. Numri i aplikimeve dhe sasia e perdorimit per bime eshte ne vartesi te gjendjes se bimes dhe rekomandimeve te specialisteve.

Kujdes : Mos e ekspozoni ne rezet direkte te diellit. Ruhet ne vende te fresketa dhe te thata.