Eshte insekticid fosforganik me veprim kontakti dhe ngrenie. Karakterizohet nga spektri i gjere i veprimit per luftimin e insekteve fitofage ne kultura te ndryshme bujqesore.

  • Permbajtja : Phosmet 50%
  • Formulimi : Pluhur i tretshem WP
  • Karenca : Agrume 14 dite, molle, dardhe 28 dite, pjeshke nektarina, kajsi 14 dite
  • Marke e regjistruar : Gowan USA

Përdorimi

Per luftimin e Mizes mesdhetare (Certatitis capitata) me doze 50gr/100 lit. uje Trajtimet fillojne sapo dallojme fluturimet e para me ane te kurtheve monitoruese. Kryhen 2-3 trajtime per sezon me interval 20-30 ditore ne varesi te zonave dhe infeksionit. Per luftimin e Breshkezes se kuqe (Aonidiella aurantii) dhe breshkezes pambukore (Pseudococcus citri) trajtimet fillojne me celjen ne mase te larvave me doze 50gr/100 lit uje. Trajtimet perseriten ne vartesi te infeksionit.

kundra krimbit te molles (Cydia pomonalla), grerezes (Hoplocampa bervis), mikrotenjave si (Anarsia lineatella, Adoxopryes orana, Phyllonorycter sp.) dhe pleshtit pambukor me doza 120-140gr/100 lit. uje. Sperkatja fillon me cfaqen e shenjave te para duke kryer deri dy sperkatje per sezon.

kundra (Anarsia Iineatella), kundra lulengrenesit (Anthonomus omatus), hundegjatit (Rhynchites bacchus), pambukores (Diaspis.spp.) me doze 150gr/100 lit. uje; Trajtimet fillojne kur duken shenjat e para te infeksionit. Kryehen deri 2 sperkatje per sezon.

kundra krimbave te misrit, Sesamia dhe Pirausta (Sesamia nonagriodes, Ostrinia nubilalis) me doze 120gr/100 lit. uje. Sperkatjet fillojne me dallimin e shenjave te par te infeksionit dhe perseriten po te jete e nevojeshine pas 30 ditesh. Kryehen deri 2 sperkatje per sezon

kunder koleoptereve dhe lepidoptereve te ndryshem me doze 120gr/100 litra uje.

Ndikimi ne ekosistem

Eshte helmues per bletet, prandaj evitoni trajtimet ne lulezim ne pemet frutore ose merni masa qe ato te mos frekuentohen nga bletet te pakten nje jave pas trajtimit. Eshte shume helmues per peshqit. Mos ndotni basenet, pellgjet dhe ruget e ujit me produktin ose ambalazhin bosh. Helmues per insektet e dobishme, kafshet shtepiake, dhe kafshet e egra.

Ruajtja dhe magazinimi:

Ruhet ne vende te fresketa, te thata, te pa ekspozuar nga rezet direkte te diellit ne temperature nene 40°C.