ROSASOL® perben nje seri plehrash kristalore te formuluara posacerisht per pleherimin e kulturave bujqesore nepermjet sistemit te uitjes me pika , me sprinklera dhe sperkatje gjethore. ROSASOL® prezantohet me formula te ndryshme ne permbajtje te makro dhe mikroelementeve ne vartesi te tipit te tokave, kuturave bujqesore, dhe kerkesave te tyre ne fazat e ndryshme vegjetative.

Perdorimi

Koha, sasia dhe numri i aplikimeve, eshte ne vartesi te permbajtjes se lendeve ushqyese ne toke, kultures dhe fazes vegjetetive. Koncentrimi me optimal i rekomanduar per solucionin pleherues-vadites eshte 0.1-0.2% .

Perdoret si solucion sperkates me perqendrim 0.2% duke kryer 2-3 trajtime per sezon kur verehen shenja te mugeses se elemnteve te ndryshem ushqyes. ROSASOL® perzihet me gjithe pesticidet e zakoneshme. Megjithate rekomandohet te kryhen prova paraprake kur perzierja do te predoret ne kultura te pa trajtuara me pare. Nuk perzihen me Nitro Kalciumin.