MIKROELEMENTET luajn nje rol esencial ne garantimin e proceseve metabolike ne bimen e specit (fotosinteza, sinteza e proteinave, proceset enzimatike, etj). Speci eshte me i ndjeshem ndaj mungesave te HEKURIT, MAGNEZIT, BORIT, dhe ZINKUT.
MAGNEZI, speci eshte shume i ndjeshem ndaj mungeses se ketij elementi. Fakti qe MAGNEZI eshte perberesi kryesor i klorofiles, simptomat e mungeses se tij cfaqen me njolla klorotike ne zonat ndernervore te gjetheve te bazes. Nese mungesa e MAGNEZIT nuk korigjohet atehere keto njolla kthehen ne nekrotike. Si pasoje frutat nuk rriten dhe cilesia e tyre eshte e dobet. KALCIUMI, mungesa e te cilit njihet si shkaktar i nje prej dukurive me te ndeshura tek speci “KALBEZIM I MAJAVE” gjat periudhes se zhvillimt te frutit. Por cfaqia e kesaj fiziopatie eshte e lidhur edhe me thatesiren, stresin nga temperatrurat e larta ose lageshtine e larte ajrore. Ne frut simptomat cfaqen kryesisht ne maje te tij te cilat me pas mund te behen shtrat i mire per zhvillimin e infeksioneve bakteriale e kepurdhore. Frutat e prekura marin ngjyren biologjike duke u pjekur para kohe