Trangulli konsiderohet si kultura me e ndjeshme ndaj mungeses se mikroelemnteve ne toke.Mungesa e BORIT, HEKURIT dhe MANGANIT influencojne direkt ne rendimentin dhe cilesine e frutave pasi ato jan pergjegjese per shume procese te rendesishme fiziolgjike.
BORI, bima e trangullit karakterizohet nga kerkesa te larta per bor, dhe cka eshte per tu shenuar eshte se diferenca midis teprices dhe mangesise se BORIT ne toke eshte shume e vogel dhe praktikisht e pa mateshe. Kjo e ben me te domosdoshme ushqimin suplementar dhe periodik me BOR te trangullit per te pasur nje zhvillim normal te bimesise . BORI transportohet kryesisht nepermjet eneve te ksilemes dhe per kete arsye nuk mund te levizi nga gjethet me te vjetra tek ato te rejat e per pasoje kerkohen trajtime te shpeshta sa here kemi vegjetacion te ri. Mungesa e BORIT manifestohet me deformim dhe me nekroza te frutave.
HEKURI, mungesa e tij me shpesh vihet re ne toka te kripura ose gelqerore, ajo mund te shkaktohet nga gelqerja e tepert ne toke,mungesa e sistemit te drenazhimit apo kullimit, por edhe ne se ne toke apo solucionet ushqyse ka perqindje te larte HEKURI. Mungesa e HEKURIT mund te shkaktohet edhe nga koncentrimi i larte i MANGANIT. Mungesa e HEKURIT cfaqet ne formen e klorozave ndremjet venave gjethore ne gjethet e reja.MANGANI, mungesa e tije cfaqet ne gjethe me njolla jeshile te zbeta deri ne te verdha te cilat formohen ndermjet nervaturave, ndersa keto te fundit ngelen jeshile. Sikurse tek HEKURI, mungesa e MANGANIT cfaqet me shume ne toka te kripura ose gelqerore dhe eshte me pak e dukeshme ne tokat qe kane reaksion acid.