PERMIRESUES I CILESIVE FIZIKO-KIMIKE TE TOKES DHE NXITES I ZHVILLIMI RRENJOR Mikrogranula te tretshme ne uje (WG)

 • Permbajtja : Lende organike me humifikim te larte :
 • (acide humike, fulvike, aminoacide te lira ) : 51%
 • Azot organik (N) : 3%
 • Fosfor (P2O5) : i tretshem ne uje : 16.4%
 • Potas(K2O) : I treteshm ne uje :18 %
 • Hekur(Fe) : I treteshem ne uje dhe celatuar me EDDHA : 0.1%
 • Zink(Zn) : I treteshem ne uje dhe celatuar me EDTA : 0.2%
 • Manganez(Mn) : I treteshem ne uje dhe celatuar me EDTA : 0.1%
 • Molibden (Mo) : I treteshem ne uje 0.25 %

Efekti

 • Nxit ne menyre natyrale zhvillimin e rrenjeve dhe qimeve thithese ne fazat e para
 • Ka efekt te larte antistres ne situata klimatike te pafavoreshme per bimet ( uji, temperature, trapjantimi, etj.)
 • Stimulon rritjen e mases vegjetative dhe rrenjore gjate gjithe vegjetacionit e vecanerisht ne fazat e par te trapjantimit te fidanave apo te mbirjes se bimesise.
 • Ndihmon ne zhvillimin normal te frutave, pjekjes dhe cilesise se tyre.
 • Permiresone cilesite ujembajtese dhe karakteristika fizike te tokes ( ajrosje dhe pasurim i sasise se oksigjenit ne toke, agregim me te mire dhe kullim te tokes,
 • Permireson karakteristikat kimike te tokes duke beret te mundur asimilim me te madh te pleherave nga rrenjet, permireson kapacitetin shkembyes te kationeve, ruan nivelin optimal te Ph
 • Nxit gjallerimin e jetes mikrobiale duke ne shtimin e ngarkese microbial te dobishme

Doza e perdorimit

Kryen 4-5 trajtime menjehere pas trapjanimit dhe gjate gjithe periudhes vegjetative ne interval 10-15 ditore me norme 200-400 gr/dynym.

Kryhen 3-4 trajtime duke perdorur 2-4 kg/ha pas mbjelljes se fidaneve dhe gjate gjithe ciklit bimor.

Kryhen 3-4 trajtime duke perdorur 2 kg/ha pas mbjelljes se fidaneve dhe gjate gjithe ciklit bimor .

Kryen 4-5 trajtime menjehere pas trapjanimit dhe gjate gjithe periudhes vegjetative ne interval 10-15 ditore me norme 200-400 gr/dynym.