CUPROFIX MZ 30 DISPERSS eshte fungicid-baktericid kontakti me veprim parambrojtes . Perdoret me efektivitet te larte ne luftimin e disa semundjeve kepurdhore dhe bakteriale ne vreshta, kungullore, domate e perime te tjera.Ne saje te permbajtjes se Magnezit, Zinkut, Bakrit, Squfurit dhe Kalciumit ne preberje, ndikon duke stimuluar proceset e fotosintezes dhe gjallerimit te bimes.

  • PermbajtjaMANCOZEB 30.4% (Etilenbisditiokarbamat 23.6%; Magnez 6%; Zink 0.8% , BORDOLEZ 22.1% , Baker metalik 12%)
  • Formulimi : Granula te dispergueshme ne uje
  • Karenca : 15 ditë 

Përdorimi

Per luftimin e eskoriozes ( Phomopsis viticola) dhe vrugut (Plasmopara viticola) Per luftimin e eskoriozes , trajtimet fillojne menjhere pas shperthimit te sytheve e deri ne 2-3 gjethe me doze 0.35%. Per luftimin e vrugut trajtimet fillojne kur lastari arin 10 cm, nderpriten gjate lulezimit dhe vazhdojne gjate gjithe vegjetacionit me doze 0.35%, ne infeksione te renda doza mund te rritet deri ne 0.5%.

Per luftimin e vrugut (Phytophthora infestans), septoriozes ( Septoria lycopersici), alternaries (Alternaria spp), antraknozave (Colletotrichium phomoides, Cladosporium fulvum) , bakteriozave si Pseudomonas spp., e Xanthomonas vessicatoria.Trajtimet fillojne menjehere pas tapjantimit dhe vazhdojne gjate gjithe vegjetacionit sipas intensitetit te semundjeve duke u perseritur cdo 7-10 dite me doze 0.35%.

Per luftimin e vrugut (Pseudoperonospora Cubensis) antraknozes (Colletotricum lagenarum), kladosporiozes (Cladosporium cucumerinum) dhe bakteriozave. Trajtimet fillojne me konstatimin e shenjave te para dhe persriten cdo 7-10 dite ne vartesi te intensitetit te semundjs me doze 0.4%.

 

Per luftimin e Aternaries,( Alternaria brassicae) dhe vrugut (Peronospora parasitica).Trajtimet fillojne me konstatimin e shenjave te para dhe persriten cdo 7-10 dite ne vartesi te intensitetit te semundjs me doze 0.35%.

Per luftimin e alternaries (Alternaria spp),vrugut (Peronospora destructor), ndryshkut (Puccinia alli) dhe botritisit (Btrytis sp.) Trajtimet fillojne me konstatimin e shenjave te para dhe persriten cdo 7-10 dite ne vartesi te intensitetit te semundjs me doze 0.35%.

Per luftimin e vrugut, (Pytophthora infestans) dhe alternaries ( Alternaria sp). Trajtimet fillojne kur bima arin lartesine 20-30 cm dhe perseriten cdo 7-10 dite ne vartesi te intensitetit te semundjes me doze 0.4%.

Per luftimin e vrugut (Bremia lactucae )Trajtimet fillojne me cfaqien e simptomave te para dhe perseriten pas 7 diteve me doze 0.35%.

Per luftimin e Colletotrichium, Phytophthora spp.Capnodium citri, Septoria spp. Trajtimet fillojne me cfaqien e simptomave te para me doze 0.35%.

Vërejtje për përdorimin

Nuk perzihet me fungicidet me reaksion alkalin.

Ndikim në ekosistem

Nuk eshte demtues ndaj bleteve, Eshte demtues ndaj peshqeve dhe organizmave te tjera ujore.