KONDICIONER NATYRAL ME BAZË ACIDESH HUMIKE DHE FULVIKE ME ORIGJINË NGA LEONARDITET
AMERIKANE I PASURUAR ME KALCIUM-EDTA DHE POTAS

Avantazhet

 • Permireson lidheshmerine dhe stabilitetin e kompleksit strukturor te tokes
 • Permireson kapacitetin ujembajtes te tokes
 • Korrigjon mungesen e kalcumit si dhe problemet qe lindin prej mungeses se tije ne te gjitha kulturat.
 • Permireson kapacitetin e perthithjes te azotit, te squfurit dhe kaliumit
 • Permireson zhvillimin e flores microbiale fale aftesive fiziko-kimike qe ka ky produkt
 • Ushtron nje efekt nxites  gjate mbirjes se farave dhe  zhvillimin te sistemit rrenjor.

PROTEC®

 • Permbajtja : (ne perqindje te peshe/peshe)
 • Kalcum (CaO) (chelato) me EDTA: 2.8% p/p (3.4% p/v)
 • Acid Humik: 8% p/p (9.6% p/v)
 • Acide Fulvik: 2% p/p (2.4% p/v)
 • Oksid potasi (K2O) 7.2% p/v)

Doza dhe menyrat e perdorimit

HUMITEC® 70 WG

Kondicioner natyral me baze acidesh humike dhe fulvike me origjine nga Leonarditet Amerikane.

 • Permbajtja :
 • Substance organike e humifikuar : 93%
 • Ekstrakte humike : 69%, nga te cilat :
  Acide Humik:              52%
  Acide Fulvik:               17%
  Azot organik :              1.2%
  Rapporti C/N :             29.1

Doza dhe menyrat e perdorimit