QUELATEC® eshte nje linje mikroplehrash ne forme granulash te imta me treteshmeri te larte. Rekomandohet te perdoren si ne pleherimin baze, sistemet e uitjes me pika dhe ne trajtimet gjethore. Dozat e perdorimit, koha dhe numri i trajtimeve jane ne vartesi te perberjes kimike te tokes si dhe sjelljes se bimes per keto elemente. Dis eksperienca te perdorimit te mikropleherave rekomandojne perdorimin rutine ne faza te caktuar vegjetative kur dihet nevoja per to. Keshtu ne molle, trajtimi gjethor me Zink dhe Bor ne fillim te lulezimit konsiderohet nje trajtim rutine per te patur nje lidheshmeri te mire frutash.