PLEH MIKROGRANULAR ME PERMBAJTJE TE LARTE HEKURI

  • Permbajtja : 
  • Hekur i tretshem ne uje : 6%
  • Hekur me EDDHA : 6%
  • Hekur i celatuar me EDDHA ne pozicionin ortho-ortho 4,2%

MAXFERO® perdoret per te korigjuar mungesen e Hekurit ne te gjitha tipet e tokave. Treteshmeria e larte e mikrogranulave dhe lidhja e hekurit ne forme te kelatuar me EDDHA ne pozicionin orto-orto e ben ate qe te qendroje ne toke gjithmon ne gjendje te asimilueshme nga bimet , pa u lidhur ne forme kriprash te pa treteshme me elemente te tjere.

Perdorimi

Ne pleherimin baze

Ne bimet e reja 8-15 gr/bime; ne fillim te prodhimit 15-40 gr/bime; ne prodhim te plote 50-90 gr/bime.

3-5 gr/bime

1-7gr/m2

Perdoret ne pleherimin baze ne fund te dimrit me doze 5-10gr/bime si dhe ne vegjetacion (cfaqia e veshulit dhe lidhja e kokres) me 6-10 gr/bime.

0.2-0.3 kg/1000 lit.uje

Ne fertirigacion ( uitje me pika )

1-3 kg/dynym (3-5 kg ne 10.000 liter uje) duke e perdorur ne disa duar ne vartesi me cfaqien e simptomave te karences se hekurit.