ROSAFERT® eshte nje linje plehrash granulare e projektuar posaçërisht për pleherimin baze dhe ne vegjetacion te perimev, kulturave drufrutore, vreshtave, ullinjve, gazonave, bimeve dekorative dhe bimeve te tjera te kultivuara. Eshte teresisht i treteshem duke u bere lehtesisht i asimilueshem nga sistemi rrenjor i bimeve menjehere pas hedhjes ne toke. ROSAFERT® prezantohet me nje larmi formulash, perzgjedhja dhe perdorimi i te cilave eshte ne vartesi te perberjes kimike te tokes dhe kerkesave te kutuarve bujqesore ne faza te ndryshme te zhvillimit te tyre.

Menyra e perdorimit

Shperndahet uniformisht ne toke dhe permbyset deri ne thellesine 10-15 cm. Rezultatet me te mira arihen kur pas perdorimit sigurohet nje lageshit optimale ne toke nepermjet rreshjeve ose me uitje.

Doza e perdorimit